La prova pilot de la T-Mobilitat, que havia de començar durant la tardor del 2017, es posposa una altra vegada. L’Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat ara que l’inici de les proves d’aquest nou sistema de pagament serà durant la tardor del 2018. “Hi ha hagut una reorganització del projecte. Ara no té sentit fer-la”, ha justificat el director de la T-Mobilitat de l’ATM, Oscar Playà.

En un principi estava previst que la prova pilot de la T-Mobilitat comencés el 2016. Després, l’Autoritat del Transport Metropolità va ajornar-la fins al 2017 per tal que aquest nou sistema fos una realitat a Barcelona l’any 2018. Ara l’ATM ha tornat a ajornar l’inici de les proves i desconeix com s’implementaran, però sí que ha explicat que durant la primera fase “la T-Mobilitat integrarà tots els títols” existents actualment.

Tampoc no se sap a partir de quan els usuaris del transport públic de la ciutat podran gaudir de la T-Mobilitat un cop finalitzi el període de prova pilot. Tot i això, el director del projecte ha avançat alguns detalls. “Està previst que durant la primera fase del projecte es comprengui la primera corona de tarifes; durant la segona, la resta de corones, i durant la tercera, que el sistema s’ampliï a tot Catalunya”.