La calor als passadissos i andanes del metro, o dels FCG, és un dels clàssics de l’estiu barceloní. Durant els mesos freds de l’any, però, sobta igualment la bonança tèrmica que s’enregistra al subsol de la ciutat.

Mesurem la temperatura d’algunes andanes al setembre

Divendres, 14 de setembre, vam realitzar novament un petit experiment per tal de valorar la temperatura que s’assolia en algunes andanes del metro. La prova es va realitzar aproximadament entre les 12 i les 13 h, en un matí estiuenc, en el qual la temperatura exterior es movia entre els 26 i els 27 graus a Barcelona. A les andanes de dues de les estacions tradicionalment més càlides —Urquinaona (L1) i Catalunya (L3)— la temperatura enregistrada va ser de 31 i 33 graus respectivament. A la flamant estació de Foc (L10) el valor resultant va ser més moderat, d’uns 27 ºC.

Aquest experiment s’ha dut a terme amb anterioritat per betevé amb resultats similars. D’entre els valors obtinguts cal destacar-ne, per exemple, els 36 graus anotats a l’andana de Catalunya (L3) el 26 de setembre del 2016, o els 23 graus de l’andana de Glòries (L1) el dia 14 de desembre del 2016.

Termòmetre a l'andana de la plaça de Catalunya
Temperatura a l’andana de l’L3 de Catalunya

Per què la temperatura del metro no s’assembla a la d’una cova?

Les galeries soterrades que trobem a la natura es caracteritzen per mantenir una temperatura fresca i força constant al llarg de l’any. Podríem pensar, així doncs, “a priori”, que túnels, vestíbuls i passadissos del metro haurien de mantenir també valors agradables pel que fa al termòmetre. Res més lluny de la realitat.

Cal tenir present que dins les galeries del metro hi ha moltes fonts de calor: els motors dels trens alliberen calor, però també se’n genera quan frenen en arribar a les andanes a causa de la fricció.
Els motors de les escales mecàniques, a banda, també fan incrementar la temperatura, així com el sistema d’il·luminació, malgrat que actualment ja es va implantant la tecnologia LED.
Una altra de les fonts importants de calor són els aparells d’aire condicionat, que són presents actualment a tots els trens. Segons la pàgina de TMB, es tracta d’equips semblants als domèstics, però més poderosos.

El principi físic es basa a aprofitar les característiques d’un gas refrigerant, que quan se sotmet a pressió canvia el seu estat perquè alliberi fred. L’aire resultant, el que expulsen a l’exterior els aparells d’aire condicionat, és encara més calent.Altres aparells que fan incrementar la temperatura són les màquines expenedores de begudes, o de bitllets, els aparells d’aire condicionat de les oficines i locals, o les neveres de les cafeteries, entre d’altres.

Per què no es viable posar aire condicionat a les andanes i vestíbuls?

El moviment constant de trens a través dels túnels provoca unefecte pistó, és a dir, el desplaçament de les masses d’aire d’una banda a una altra de les línies de metro. Així, l’aire fresc generat pels aparells d’aire condicionat en una andana en concret seria substituït per una nova massa d’aire calent tan bon punt entrés un tren a l’estació i caldria refrigerar-lo tan bon punt partís. El consum energètic seria desproporcionat i inassumible econòmicament i ambiental.

Quines són les pitjors hores, mesos i estacions?

La temperatura a l’interior de les andanes està relacionada amb la que s’enregistra a l’exterior ja que les estacions i túnels estan ventilats, hi ha un circuit de renovació d’aire connectat amb l’exterior. Així doncs, hi ha certa connexió entre la temperatura que hi ha a peu de carrer i la de l’interior.

Els mesos més complicats són, d’aquesta manera, els mesos de juliol i agost, i les hores més crítiques, entre les 12 i les 16 h aproximadament.
Al pic de l’estiu la temperatura pot arribar a ser de mitjana a les estacions entre set i 10 graus més alta que a l’exterior, i la humitat, entre un 10 i un 15 % inferior. Algunes de les estacions típicament més càlides són les de Catalunya, Espanya o Passeig de Gràcia, entre d’altres.

Les dimensions de les andanes també influeixen en la temperatura?

Malgrat que “a priori” podem pensar que hi podria haver una relació directa entre les dimensions de les andanes i la temperatura, és a dir, que es dissipés més calor a les andanes més grans, segons Francisco Pérez, enginyer tècnic industrial i director de l’empresa Cobertia, la realitat és que no és tan senzill estipular-ho.

Segons l’expert, hi ha diversos actors a tenir en compte, com poden ser el mecanisme de ventilació i renovació de l’aire que hi ha a cada estació, l’activitat, o el pes específic de cada font de calor.>A l’estació de Plaça d’Espanya dels FCG es va impulsar ara fa uns anys una prova pilot de refrigeració evaporativa amb resultats positius. Segons Pérez, aquest sistema es basa en l’alliberament de petites gotes d’aigua que, en evaporar-se, impliquen una disminució de la temperatura ambiental.

Temperatura a l'andana de l'estació de Foc
Temperatura a l’andana de l’estació de Foc, a la Línia 10, el 14 de setembre