Els 43 vehicles, tots de propulsió híbrida dièsel-elèctrica, s’afegiran als 1.060 que hi ha actualment. El reforç del servei tindrà un cost d’1,6 milions el 2017, 7,3 el 2018 i 11,3 els anys successius. El finançament serà aportat pel contracte programa entre l’ATM i TMB.

Segons l’Ajuntament, l’increment del nombre d’autobusos és necessari per l’increment del nombre d’usuaris. El 2016 es van registrar 7,8 milions de passatgers, un 4,3 % més que l’any anterior. I aquest 2017 la tendència ha continuat a l’alça. Entre el gener i l’abril l’increment de viatgers ha estat també d’un 4,3 %. Això implica que molts dies feiners s’arriben a assolir les 720.000 validacions.