La manca de ventilació a casa o no ventilar en els moments idonis pot provocar una acumulació de gasos contaminants a l’interior de la llar perjudicials per a la salut. De la mateixa manera que el vent és important per dispersar les partícules de contaminació d’una ciutat també ho és en un habitatge.

Partícules radioactives de radó a casa

El radó és un gas radioactiu d’origen natural que, en aquest cas, es troba en sòcols, parets i materials de construcció. A Barcelona, per exemple, un dels llocs principals on n’hi ha és en garatges o soterranis, ja que tenen formigó al descobert.

Segons l’investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, JosepAnton Morguí, quan aquests materials es desintegren, desprenen radó i s’acumula a l’aire si no hi ha ventilació. L’investigador assegura que les partícules que es desprenen d’aquest gas contaminant encara són més perilloses per a la salut perquè tenen un potencial radioactiu més gran i les trobem en la pols.

Per tot plegat, Morguí aconsella ventilar la casa i adquirir el costum de treure la pols, així com espolsar la roba, el sofà i els matalassos, per evitar grans concentracions de radó a casa.

Com ventilar la casa de manera efectiva?

Per evitar les concentracions elevades de gasos a casa és important renovar l’aire de casa més d’una vegada al dia. Ara bé, si volem que la ventilació sigui més efectiva també cal triar el moment idoni.

Obrir les finestres al matí és un costum molt arrelat i adient, tot i que és millor fer-ho just abans de sortir de casa per no respirar les partícules dels fums que hi ha al carrer, i quan ventilem és millor tenir el llit fet i la roba neta guardada als armaris perquè no s’impregnin de partícules contaminants.

En cas que el pis tingui finestres que donen a l’exterior i a l’interior d’illa, és preferible obrir només les segones per evitar l’entrada de fum directe. També ajuda obrir-les quan hi ha brisa o fa vent, sempre que no sigui una ventada, perquè facilitarà la renovació de l’aire.

El CO2 és el gas contaminant amb més presència a les llars

En el cas del diòxid de carboni (CO2), que és un dels gasos d’efecte hivernacle més coneguts, pot arribar a concentracions molt elevades si no s’obren les finestres. Segons l’investigador JosepAnton Morguí, qui ja va assegurar que en una aula es pot acumular tres vegades més CO2 que el carrer, en una llar n’hi pot haver concentracions de 2.500 ppm o fins a 3.000.

Això passa pel fet que els humans en respirar exhalem aquest gas i, si no hi ha ventilació, n’augmenta la concentració, que pot provocar somnolència i manca d’atenció. Cal tenir en compte que a l’exterior els registres són molt inferiors i a Barcelona acostumen a ser d’entre 430 i 550 ppm de diòxid de carboni.

Barrejar lleixiu amb productes de neteja genera amoníac

L’amoníac és un producte tòxic que es genera si es barregen productes de neteja amb lleixiu, una acció que és molt comuna a l’hora de fer les tasques domèstiques. Segons Morguí, la concentració dels productes provoca una reacció química perjudicial per al cervell, que pot generar mareig i mal de cap. Així doncs a l’hora de fer neteja és millor canviar d’hàbits i no barrejar els productes amb lleixiu.

I què passa quan cuinem?

Mentre cuinem també es desprenen partícules de productes cremats que van a parar a l’aire, com passa amb les partícules que surten dels cotxes tot i que en menor mesura. Morguí apunta unes dades sobre Anglaterra, on més del 50 % de les partícules a l’aire de la ciutat provenen d’activitats domèstiques.

Per això, l’investigador recorda que cal utilitzar l’extractor i les reixes de ventilació per renovar l’aire de casa.