Dies amb menys de 20 ºC a Barcelona durant l'estiu, i lligats a la pluja (en blau)

Baixar per sota dels 20 ºC als mesos de juliol i agost és cada cop més difícil i va lligat cada cop més a la presència de pluges o tempestes. Si a principis de segle era més o menys freqüent trobar alguns dies amb valors per sota d’aquesta marca sense presència de pluja, el darrer quinquenni ens mostra que o plou o és gairebé impossible aconseguir-ho. Un retrocés que va lligat directament també a un major número de mínimes tropicals a la ciutat.

Els dies de menys de 20 graus, en perill d’extinció

A ningú no se li escapa que baixar de 20 ºC al juliol o l’agost al pla de Barcelona és un petit luxe que hauria de ser necessari de tant en tant per ventilar les cases i respirar millor, però el cert és que cada cop és més complicat.

En un context inequívoc de canvi climàtic, els dies en què baixem per sota dels 20 ºC al pla de Barcelona han baixat clarament els darrers 20 anys.

Amb les dades de l’estació meteorològica de la pastisseria Baylina, a la dreta de l’Eixample, i aplicant una línia de tendència, podem veure com hem passat de tenir-ne uns nou dies fa 20 anys amb algun registre de menys de 20 ºC (entre juliol i agost) a tenir-ne només prop de tres en l’actualitat.

El descens és notori. A principis d’aquest segle era habitual superar els cinc dies (entre juliol i agost) en què la temperatura baixava dels 20 ºC. Fins al 2007 (inclòs) cada any (menys el recordadíssim 2003 en què la calor es va dilatar des de juny fins a setembre ininterrompudament) tenen almenys cinc dies amb registres de menys de 20 graus. Des del 2015, només un any amb cinc dies.

De fet, les dades quinquennals són prou contundents. Els períodes 2000-2004 i 2005-2009 ens van deixat 37 dies de menys de 20 ºC cadascun, una xifra que baixa fins als 26 del període 2010-2014 i els només 15 del darrer quinquenni.

El pes dels dies que plou

Trobar moments agradables durant l’estiu sense pluja és realment complicat i gairebé utòpic en el cas del mes d’agost. Prop del 66 % dels dies en què es baixa per sota dels 20 ºC entre juliol i agost van lligats a la pluja, un percentatge que puja al 72 % si analitzem estrictament el mes d’agost.

Però també es nota una major dependència dels dies de pluja a mesura que ens acostem a l’actualitat.

L’agost, el més lligat a la pluja

Així, si analitzem els darrers 10 anys, el percentatge de dies d’agost que baixem dels 20 ºC i que van lligats a la pluja és del 82 %, 10 punt més que el global 2000-2019. En el darrer quinquenni, set dels vuit dies d’agost amb menys de 20 ºC van tenir pluja, un 87,5 % del total, i amb uns registres absoluts (en número de dies) molt més modestos que a principis de segle.

També es nota un augment en el cas del juliol, tot i que amb uns valors més modestos. En aquest cas, si analitzem estrictament el mes de juliol, trobem que prop del 60 % de dies amb menys de 20 ºC va lligat a la pluja. 

Els primers dies de juliol, potser encara arrossegant la inèrcia d’un juny que cada cop fa més de juliol i per una aigua del mar menys càlida que a l’agost, encara ens donen alguna petita alegria en aquest sentit.

Sigui com sigui, els luxes cada vegada són més cars, especialment a l’agost.