tempesta seca
Fotografia d'una tempesta seca a la Franja. Imatge: Carlos Castillejo

A mesura que avança l’estiu i la temperatura cada vegada és més elevada, l’arribada de petits canvis a les capes altes de l’atmosfera amb l’entrada d’aire més fred és sinònim de tempestes. En la majoria de les ocasions, quan pensem en tempestes ens imaginem les típiques imatges de núvols foscos, amb una cortina de pluja intensa i amb força activitat elèctrica. Però en alguns casos no sempre és així, i el que tindríem serien les tempestes seques. Però què són i quan es formen?

Què són?

Al nostre país no és estrany trobar aquests fenòmens. De fet, és relativament freqüent que se’n formin, sobretot a les zones de muntanya. Durant una tempesta seca els fenòmens que hi tenen lloc són l’observació de llamps i el ressò dels trons i, encara que costi d’imaginar, sense anar acompanyats de pluja o amb molt poca precipitació. Aquestes tempestes són típiques de l’estiu i, a més a més, també poden tenir lloc cops forts de vent.

Com es formen?

Les tempestes seques es formen sota unes condicions molt peculiars: quan no hi ha prou humitat per generar pluja i l’entrada d’aire fred no és gaire brusca. És per això que és l’època estival quan és més fàcil que tinguin lloc aquests fenòmens meteorològics. L’aire fred entrant ajuda al desenvolupament de núvols, però si hi ha poca humitat a les capes baixes de l’atmosfera la pluja que pot formar-se és poc destacable.

Amb poc fred en altura i sense humitat, el núvol no tindrà un bon desenvolupament vertical, i la humitat escassa als nivells inferiors evaporarà la pluja abans que toqui el terra, les conegudes virgues.

Una amenaça per als boscos

Aquestes tempestes representen una amenaça per als ecosistemes forestals, ja que els llamps generats en moltes ocasions provoquen incendis que al mateix temps són alimentats per la poca humitat, la temperatura elevada i els vents forts. D’aquesta manera obtindríem un còctel altament idoni per a la gestació d’incendis forestals.

Cal recordar que les conseqüències de la propagació d’un incendi depenen de diferents factors. El primer són les condicions meteorològiques, és a dir, les condicions de la humitat, del vent i de la temperatura. També hi tenen a veure els factors geogràfics, segons si la zona afectada té un relleu molt escarpat o si presenta tallafocs o bé és un ecosistema forestal continu. I finalment, el factor humà i la rapidesa i el grau de facilitat d’intervenció.