L’estiu continua el seu camí i ja fa setmanes que han arribat les mínimes tropicals a la ciutat, que els darrers anys aconsegueixen sumar prop d’un centenar anual.

Més de 100 nits tropicals a Les Corts

Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya al centre de la ciutat ja s’arriba per sistema a les 100 nits tropicals. Això passa a Les Corts (Can Bruixa) i també a l’observatori del Raval

D’entre aquestes més de 100 nits de mal dormir hi ha les especialment complicades pel fet que la temperatura no baixa de la marca dels 25 graus durant la nit. Es tracta, en aquest cas, de les temudes nits tòrrides. Unes nits que en algun cas han arribat a quedar a tocar dels 30 ºC, com el 4 d’agost del 2018, amb una mínima rècord de 29,9 ºC a Les Corts.

Cal tenir tenir present que es compatibilitza la mínima enregistrada entre les 0 i les 23.59 h.

Les sèrie centenària de l’Observatori Fabra també se’n fa ressò

Per buscar tendències significatives convé consultar la sèrie històrica de l’Observatori Fabra, amb dades ininterrompudes des del 1914.

En aquest cas, les nits tropicals i tòrrides van començar a augmentar de forma clara sobretot durant la dècada dels 80,i ha estat des del 2000 quan han estat més abundants.

Les nits tòrrides, aquelles en les quals la temperatura mínima no baixa dels 25 ºC, també han augmentat en aquest observatori del Tibidabo.

A més a més, s’observa un allargament de les nits tropicals, que si fa un segle acababen a finals del mes d’agost, ara és freqüent trobar-ne fins ben entrat el setembre o, fins i tot a l’octubre.

El canvi climàtic i l’efecte illa de calor expliquen, en bona mesura, aquest augment de nits de mal dormir a Barcelona.

Projeccions futures

Segons les dades incloses en el Pla clima de Barcelona, a la ciutat hi haurà moltes més nits tropicals a finals de segle. El nombre final dependrà de si s’assoleixen els objectius de reducció de l’Acord de París del 2015. L’Ajuntament pretén aconseguir reduir el 45 % de les emissions d’ara al 2030 i que es redueixi un 20 % el trànsit de vehicles privats a la ciutat.

Per què no podem dormir quan fa calor?

Joan Ramon Barbany, professor honorífic de la Universitat de Barcelona, destaca que la temperatura corporal actua en un ritme diari de 24 hores: durant el dia és unes dècimes més elevada i va baixant, gradualment, al llarg de la tarda fins a l’hora d’anar a dormir. Si fa calor la disminució de la temperatura minva i, en conseqüència, l’estímul per adormir-nos és menor. A banda de patir insomni amb més facilitat, afegeix, solem despertar-nos més sovint pel fet de tenir el son profund (REM) més curt. Disminueix, així doncs, l’eficiència del son.

Barbany explica que a Barcelona cal tenir també present, a banda de la calor, l’elevada humitat ambiental. Quan la humitat és notable, la nostra suor s’evapora amb més dificultat i la calor que robaria al nostre cos durant el procés de vaporització minva clarament. Barbany fa el símil amb un càntir, que refreda l’aigua gràcies a l’evaporació de l’aigua que hi ha a la paret.

Conseqüències en la salut

Segons l’expert, el confort tèrmic és tan important com altres tipus de confort, com per exemple l’econòmic o el psicològic. Quan hi ha un equilibri d’aquests paràmetres, la salut es manté de forma adequada. Si, per contra, algun d’aquests paràmetres es desestabilitza entrem en situació de desconfort i el nostre organisme és més sensible a patir qualsevol tipus de malaltia.

L’hipotàlem és la part del cervell que detecta el nostre grau de confort, de satisfacció. Si hi ha desconfort tèrmic, la nostra capacitat de resistència a trastorns minva.

Consells per poder dormir bé quan fa calor

Per afavorir el son és recomanable evitar fer exercici físic intens abans d’anar a dormir.

A Barcelona moltes nits d’estiu bufa vent de terral, la brisa nocturna. Obrir la finestra, en aquests casos, i sempre que sigui possible, facilita que el vent evapori més aigua de la nostra pell i n’afavoreix el refredament. El ventilador és un estri que ens pot potenciar, en bona mesura, aquest procés d’evaporació.

Convé buscar una estança fresca, si tenim opció de fer-ho, que el llit sigui confortable i que la roba de llit sigui preferentment de cotó, pel fet de ser més transpirable.

Barbany destaca, finalment, que més que abaixar la temperatura amb aire condicionat, és més interessant rebaixar el grau d’humitat amb un deshumidificador.