Foto: Algons Puertas

Aquest dimecres al matí ha estat un dels més freds d’aquesta tardor. Malgrat això, el fred ha anat per barris. La inversió tèrmica ha provocat diferències tèrmiques de fins a 5 ºC en funció del lloc de la ciutat on es trobàvem.

Temperatura mínima 20/11/19

Al barri de Sant Andreu ha estat el matí més fred de la temporada.

Nou Barris, barri de contrastos tèrmics

Si ens fixem en la temperatura que s’ha registrat a Nou Barris, també s’hi detecten diferències importants entre l’estació meteorològica ubicada a la zona sud, a les Roquetes, i la que està més al nord i més propera a Collserola. Mentre que la primera estació ha registrat 3 ºC, la segona ha marcat 7 ºC. 

El riu Besòs, responsable del fred als barris marítims

Als barris més propers al riu Besòs és on els termòmetres han baixat més. Això és deu al fet que l’aire fred és més dens que l’aire una mica més càlid i, en situacions de calma atmosfèrica, l’aire fred s’instal·la a les fondalades mentre el més càlid puja a nivells una mica més elevats. La vall del riu Besòs, doncs, és una bon camí per on circula l’aire fred de la ciutat en situacions atmosfèriques anticiclòniques.