L’ozó troposfèric és un contaminant massa sovint ignorat i que, també, té greus efectes sobre la salut de les persones. A l’estat espanyol es calcula que provoca 1.800 morts prematures l’any. Es crea mitjançant una combinació de factors. Que a l’aire hi hagi partícules de diòxid de nitrogen provinents, entre d’altres, del trànsit rodat i de les indústries, i a la vegada, una forta radiació solar. Però no només això, també hi ha d’haver presència de compostos orgànics volàtils. N’hi ha de naturals, que emeten els boscos, o fruit de l’acció humana, per l’activitat agrícola i ramadera.

És, per tant, un contaminant que neix en bona part de la pol·lució barcelonina però que, empès per la brisa marina, acaba afectant zones de l’interior de Catalunya, sobretot Osona i els Prepirineus. Osona, de fet, és un dels tres territoris d’Europa més contaminats per ozó.

Ecologistes en Acció alerta que aquest 2019 els llindars d’alerta d’ozó en un període de vuit hores s’han superat ja nou vegades a Catalunya, fins i tot a Barcelona, a l’estació de Gavà. Feia 16 anys, des del 2003, que no es produïen registres tan alts.

Manca de protocols

A Espanya i Catalunya no hi ha cap protocol d’actuació en cas d’alerta per ozó troposfèric que vagi més enllà d’avisar la població a través de la xarxa. Ecologistes en Acció ho critica i, de fet, amenaça a portar les administracions als jutjats. Ja ha fet un recurs administratiu a la Generalitat i ha instat el govern català a crear un pla de millora de qualitat de l’aire pel que fa a l’ozó. Si no els fan cas, avisen, denunciaran aquesta inacció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Una taxa anticontaminació de 10 euros diaris

L’ONG ecologista considera que mesures com la zona de baixes emissions no ajudaran a millorar la qualitat de l’aire de manera significativa perquè el parc de vehicles es renovarà. Proposen, entre d’altres, una mesura molt més contundent i dràstica. Una taxa diària de 10 euros per a tots els cotxes amb menys de tres ocupants que vulguin circular a l’àrea metropolitana. En quedarien exempts determinats vehicles, com els de treballadors autònoms que el necessitin per treballar, entre d’altres.

Segons Ecologistes en Acció, taxes d’aquest tipus s’han provat amb èxit a algunes ciutats europees, com Estocolm on, assegura l’ONG, s’ha aconseguit reduir el trànsit rodat en un 30 %.

L’ONG també proposa la creació d’una targeta de transport públic, la T-Ambiental, que permeti viatjar durant un mes pagant el cost de quatre targetes T-10, és a dir, uns 40 euros. Ara mateix, la T-Mes té un cost de 54 euros.