L’empresa Lobelia i el Royal Meteorological Institute of the Netherlands (KNMI) han creat l’aplicació de la qualitat de l’aire de Barcelona. Conté un mapa interactiu que permet saber la quantitat de micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen (NO2) que hi ha als diferents carrers de les ciutats de Barcelona i Madrid. El NO2 és un dels principals contaminats atmosfèrics, juntament amb les partícules en suspensió (P10) i l’ozó (O3).

El nivells de diòxid de nitrogen, carrer a carrer

La nova eina de lobelia.earth és especialment atractiva perquè permet veure, d’una forma molt visual i ràpida, com evoluciona la pol·lució a la ciutat, ja que registra dades cada hora. A més, també permet fer un pronòstic de com evolucionaran els nivells de NO2 a la zona triada. De fet, un altre dels principals avantatges d’aquest visor és la concentració de diòxid de nitrogen carrer a carrer. Això és interessant a l’hora de preveure trajectes en bicicleta o a peu.

La plataforma també pot servir per saber si és el millor moment per fer esport a l’aire lliure per un tram concret de la ciutat, o si és millor esperar-se a que els nivells de diòxid de nitrogen disminueixin. També inclou els registres que es donen als parcs de la ciutat, també els infantils, i ofereix informació dels tres dies anteriors a la consulta i la predicció de fins a 10 hores vista. Segons la plataforma, s’està treballant per ampliar les hores de predicció.

Quines fonts s’utilitzen?

Per a la creació del mapa es fan servir dades d’estacions oficials, com les de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). També les dades d’observacions meteorològiques de diferents organismes, com l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts o les concentracions passades de contaminats, registrades per la Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

A banda d’aquestes dades també es fan algoritmes amb els registres de trànsit i la densitat de població de cada zona en temps real.

NO2, un dels principals contaminants a Barcelona

Segons l’Organització Mundial de la Salut, tant Barcelona com Madrid superen els llindars permesos de NO2, establerts en 40 µg/m3  de mitjana anual o 200 µg/m3 de mitjana horària. També es pot seguir la qualitat de l’aire, a la ciutat i l’entorn metropolità, amb el visor del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que també ofereix dades d’altres contaminants atmosfèrics.

Es calcula que el 80 % del NO2 que respirem a la ciutat prové de l’activitat humana, bàsicament de la conducció de vehicles motoritzats, i cal tenir present que es tracta d’un dels principals gasos d’efecte d’hivernacle.

Els efectes de diòxid de nitrogen sobre la salut tenen repercussió en l’increment dels problemes respiratoris. S’ha comprovat que inflama l’entorn dels pulmons i redueix la immunitat a les infeccions. Això incrementa el nombre de refredats, grips, bronquitis i asma.

Aquí pots escoltar l’entrevista del Matí de Barcelona a la directora de lobelia, Laia Romero.