Captura de la pantalla on apareix el mapa metropolità i les dades de NO2
Imatge d'una de les pantalles del visor de la qualitat de l'aire metropolità

Des d’ara qualsevol ciutadà, i especialment les persones més vulnerables als efectes de la contaminació, disposa d’una nova eina per estar informats en tot moment dels nivells de pol·lució.

Les dades provenen de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un visor de la qualitat de l’aire disponible al web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest servei forma part del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica i  s’emmarca en l’estratègia de l’AMB destinada a la conscienciació d’aquesta problemàtica i a la millora de la qualitat de l’aire.

Quines dades es poden consultar?

La plataforma permet consultar els nivells actuals dels principals contaminants a les estacions de Barcelona i l’entorn metropolità: diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió i l’ozó. 

Es poden visualitzar de forma senzilla els valors actuals,  però també l’evolució de les darreres hores i fins i tot la previsió futura.

El visor incorpora l’existència d’un nou indicador de qualitat de l’aire: l’IQAM, és a dir, l’índex de qualitat de l’aire metropolità. Aquest és un indicador de molta utilitat ja que marca els diferents llindars de contaminació i facilita la lectura dels nivells a través d’una escala de cinc valors i colors.

L’escala va des del nivell 1 (color blau), que indica bona qualitat de l’aire, fins al 5 (color morat), que indica nivells molt elevats de pol·lució.

Imatge de la pantalla on apareix l'IQAM
L’índex de qualitat de l’aire metropolità

Com s’accedeix a la informació?

El visor és molt simple i intuïtiu i ofereix dos camins principals per accedir a la informació:

  • Visualitzar el mapa general amb la localització de cadascuna de les estacions de mesura i clicar per accedir a les taules amb els tres contaminants i l’IQAM.
  • O bé desplegar, a la franja superior de la pantalla, el desplegable amb els tres contaminants i escollir el que ens interessi.

La plataforma permet comparar també el pronòstic de contaminant amb les dades actuals i és possible visualitzar-ho en forma de gràfic, taula o mapa de localització de les estacions.