nivells NO2
Diumenge els nivells de NO2 van baixar respecte el dia anterior

El Departament de Territori manté un dia més l’avís preventiu per contaminació a Barcelona pels nivells moderadament elevats de partícules PM10: 12 estacions de la ciutat van superar divendres el valor límit diari i dues més, al Poblenou i a Gràcia, el van excedir dissabte. A aquesta alerta s’hi ha sumat també, l’avís preventiu per nivells moderats de diòxid de nitrogen (No2) a la conurbació de Barcelona, que dissabte va superar el llindar de 160 micrograms per metre cúbic a les estacions de l’Eixample i Gràcia.

En cas que en més d’una estació de la Xarxa de Control i Vigilància de Contaminació Atmosfèrica se superés el llindar de 200 micrograms durant tres hores consecutives es passaria a la següent fase, que seria episodi per contaminació ambiental. En cap cas es preveu, ara per ara, que hi hagi restriccions de trànsit ja que només tenen vigència entre les 07 h i les 20 h de dilluns a divendres. La contaminació ha anat de baixa clarament diumenge coincidint també amb una disminució de la forta calor dels darrers dies.

Hi ha tres fases d’avisos d’episodis ambientals:

  • Avís preventiu
  • Episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit
  • Episodi ambiental per alta contaminació amb restriccions de trànsit

Com s’origina el diòxid de nitrogen?

L’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2) són introduïts a l’atmosfera a conseqüència de l’activitat humana. En concret, a les grans ciutats com Barcelona, és el trànsit el principal responsable de les altes concentracions d’aquests gasos.

Els vehicles de benzina, el dièsel i altres processos de combustió amb combustibles fòssils alliberen NO i petites concentracions de NO2. Mitjançant processos fotoquímics, és a dir, reaccions químiques que són afavorides per la radiació solar, l’òxid nítric s’oxida i es forma l’NO2. És per aquest motiu que aquests dies, amb temperatures tan altes i amb una forta radiació solar, juntament amb altres factors com ara la poca ventilació que impedeixen la dispersió dels contaminants, la concentració de diòxid de nitrogen a l’atmosfera és molt alta.

Quins efectes té per a la salut

Primer de tot cal dir que, malgrat tota la població està exposada a la contaminació atmosfèrica, no a tothom li afecta de la mateixa manera. En general les persones més vulnerables són els nens i la gent gran així com les persones que tenen malalties cròniques respiratòries o pulmonars.

Els principals efectes amb exposicions reduïdes als òxids de nitrogen són principalment irritació del sistema respiratori i dels ulls mentre que a llarg termini, els principals efectes són un desenvolupament pulmonar dels nens més lent i l’aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars.

Consells per reduir la contaminació

Els principals consells i recomanacions són, en cas que ens hàgim de desplaçar, fer-ho en transport públic en la mesura del possible o bé caminant o en bicicleta. Si hem d’utilitzar el vehicle particular cal fer-ho amb velocitats reduïdes, arrancant i frenant amb suavitat i utilitzant les marxes com més llargues millor, d’aquesta manera estalviarem combustible i contaminarem menys. També és una bona opció compartir el vehicle amb altres persones.