infermera hospital coronavirus

El Departament de Salut ha elaborat un protocol d’actuació per evitar el contagi del coronavirus a Barcelona i Catalunya per als professionals sanitaris. Les primeres mesures són de protecció:

  • Personal sanitari, que és el que està més exposat al virus, pren unes mesures concretes. S’han d’equipar amb mascaretes, ulleres, bata i guants.
  • Pacients sospitosos de tenir la malaltia. Aquests han d’estar aïllats quan arriben al centre de salut i se’ls ha de posar una mascareta.

Què fa el metge quan es troba amb un cas de coronavirus?

  • Elabora una història del viatge de la persona infectada, en fa un informe i avisa a l’Agència de Salut Pública. Després s’haurà de traslladar el pacient a través del SEM  fins a un hospital si s’escau.
  • S’inicia la recerca i el seguiment dels contactes amb qui ha estat la persona infectada.

Com és el trasllat del SEM?

  • El pacient es trasllada amb una ambulància, amb la cabina del conductor separada físicament de l’àrea de transport del malalt.
  • Els sanitaris han d’anar equipats amb mascareta, ulleres, bata i guants.
  • Quan acabi el trasllat s’ha de desinfectar la zona on ha estat el pacient.