El sector de la construcció i demolició produeix cada any milers de tones de residus que fins fa uns anys anaven a parar a abocadors. Tones de runes, terres i altres residus que actualment s’intenten recuperar per reduir la contaminació d’aquest sector.

A Barcelona, fa 15 anys, el Foment de les Arts i del Disseny (FAD) va crear el Centre de Materials de Barcelona (Materfad), que està ubicat a l’edifici del Museu del Barcelona (DHUB). Un centre on emprenedors, empreses i investigadors generen, transfereixen i divulguen les seves investigacions amb materials nous.

Un centre on experts, investigadors i estudiants d’arreu del món poden visitar les últimes novetats en materials que, sobretot, tendeixen a la sostenibilitat i a la recuperació de residus. Nosaltres ens hem centrar en les innovacions del sector de la construcció, que introdueix materials constructius nous a partir del cafè, la fusta, la pell de coco, el paper reciclat o les pedres fluorescents que permeten il·luminar una habitació sense haver de gastar electricitat.

Així s’integra l’economia circular dins el procés constructiu ”
Valérie Bergeron, directora de Materfad

Per Valérie Bergeron, directora de Materfad i directora adjunt del FAD en el sector de la construcció, cal innovar en la recuperació dels residus de les obres. Creu que cal tenir consciència que una obra genera molts residus durant la construcció i afirma: “El que investiguem és com poder recuperar aquests residus i saber que és una oportunitat per crear materials nous que a través de la recuperació ens permetin crear material més sostenibles. D’aquesta manera, s’integra l’economia circular dins el procés constructiu”.