Entrem a l’escola per parlar amb l’equip directiu, professors i alumnes i per descobrir per què aquest centre educatiu és tot un èxit des de fa més de 25 anys. La raó, la té clara, Josep Dalmau director de l’Escola d’Aprenents de Sant Genís dels Agudells

”El millor dels èxits per a aquests alumnes és que trobin una feina un cop han acabat els estudis”

Una escola per als qui no s’adapten als estudis

La Fundació per les Escoles Parroquials va decidir impulsar un centre per aquells alumnes, d’entre 14 i 20 anys, que tenen dificultats d’aprenentatge o que simplement no els agrada estudiar els temaris establerts en l’educació obligatòria. És per això que l’any 1995 va obrir l’Escola d’Aprenents de Sant Genís dels Agudells. Un centre educatiu que fa més atractiva l’educació ,  adapta assignatures de l’ESO,  i ensenya oficis com l’hoteleria, fusteria o feines d’oficina.

Creix el percentatge de fracàs escolar

L’any 2019 les xifres d’estudiants que van decidir abandonar els estudis prematurament es va situar en el 19 %: dos punts més que l’any 2018. I és que a Catalunya, comparat amb la Unió Europea (abandonament escolar del 10,6 % el 2018) hi ha molts més alumnes que decideixen deixar els estudis obligatoris.