Barcelona torna a ser pionera i acollirà el Primer Congrés Internacional de l’Esport a les Grans Ciutats. Les instal·lacions de l’INEFC a Montjuïc és l’escenari de les ponències, taules de debat i grups de treball per tal d’intentar donar resposta al futur de l’esport en les grans aglomeracions urbanístiques. El congrés es desenvolupa el 20 i 21 de març i les inscripcions disponibles s’han esgotat.

Per què el congrés?

L’esport és cada vegada més present en la nostra societat. Des de l’arribada dels ajuntaments democràtics hi ha hagut un creixement exponencial de la pràctica esportiva. De fet, una enquesta de l’Ajuntament de Barcelona posa de manifest que més del 70 % dels ciutadans fan alguna activitat esportiva. És evident que l’esport és una eina per a l’educació, la formació i el desenvolupament individual i col·lectiu. A més a més, les ciutats són un dels eixos principals on es practiquen aquests esports i per aquest motiu són un motor indispensable per al seu desenvolupament. Mirar de donar resposta a tots els dubtes és una de les prioritats del congrés.

La comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, parla del congrés:

Sobre què es debat?

Experts de tot el món en matèries molt diferents han posat en comú el seu punt de vista per tal de traçar les línies mestres del futur de l’esport a les grans ciutats. La idea és que els ajuntaments de les grans ciutats puguin establir línies d’actuació comunes per treure beneficis de la pràctica de l’activitat física. El congrés vol donar resposta a cinc grans àmbits de treball:

  • Instal·lacions
  • Espai públic
  • Ciutats actives
  • Esport i governança
  • Grans esdeveniments

Qui organitza el congrés?

Els organitzadors de les conferències, taules de debat i grups de treball són els ajuntament de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, amb la comissionada d’Esports, Marta Carranza, i del regidor d’Esports, Cristian Alcázar, respectivament. Però també formen part del nucli organitzador la Diputació de Barcelona, amb la Diputada d’Esports Maite Fandos al capdavant, i la Generalitat de Catalunya, amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.