La taxa d’ocupació femenina a Barcelona el quart trimestre del 2023 va assolir màxims històrics amb un 77,9 %, la xifra més alta des que es guarden registres. Això vol dir que gairebé 8 de cada 10 dones que estan en edat de treballar a la ciutat tenen feina, segons un estudi de l’Ajuntament de Barcelona. Són les millors dades dels últims 20 anys pel que fa a la taxa d’ocupació femenina que a la ciutat, fins i tot, és superior a la de Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

Encara molta desigualtat segons el sector econòmic

És una tendència a l’alça que també es tradueix en més afiliacions femenines a la Seguretat Social, amb un pic de 610.568 afiliades. De fet, les dones ja superen els homes que cotitzen i representen el 51 % dels llocs de treball. El nombre de dones afiliades ha crescut en més de 110.000 des del 2012, amb un increment acumulat del 23 %. Ara bé, la seva presència és desigual als sectors econòmics i encara hi ha molts àmbits masculinitzats com es pot veure en el gràfic següent. Per sectors, les dones treballen més en activitats de les cases, per exemple, que no pas en la construcció.

Les dones continuen cobrant menys que els homes

Per contra, els salaris de les dones continuen sent més baixos que els dels homes. El salari mitjà de les dones el 2022 va ser de 30.693 euros/any, un 17,1 % inferior al dels homes, que es va situar en els 37.006 euros/any. Tot i això, la bretxa salarial va escurçant distàncies respecte al període 2012-14, en què superava el 25 %, vuit punts més que no pas ara.

La bretxa salarial té relació també amb el sostre de vidre. Les dones continuen tenint dificultats per accedir i ocupar càrrecs de decisió i poder. Aquí, les xifres han empitjorat. Al quart trimestre del 2023, gairebé un terç dels directius o gerents a Catalunya (31,8 %) eren dones, mentre que l’any anterior el percentatge se situava en el 33,8 %.

L’estudi també revela que el doble de dones (19,9 %) que homes tenen jornada reduïda (8,8 %). Segons l’enquesta, aproximadament un terç de les dones que treballen a temps parcial no han triat aquesta opció de manera voluntària.