Les diferències salarials es mantenen a Barcelona, tot i la lleugera pujada de les remuneracions respecte al 2017. Tampoc no s’igualen els salaris entre homes i dones, ni entre districtes, segons detalla l’informe anual de salaris de Barcelona 2018. Pel que fa al salari mitjà dels residents a Barcelona, se situa en els 30.807 euros bruts anuals, una xifra lleugerament per sobre dels 29.996 euros que guanya de mitjana un assalariat a Barcelona; és a dir, una persona que resideix fora de la ciutat però que treballa a Barcelona. El sou mitjà anual també supera la mitjana del que es guanya a la resta de Catalunya i d’Espanya.

Mapa salaris districtes

Si ens fixem en els districtes de la ciutat, Sarrià – Sant Gervasi continua encapçalant el rànquing salarial amb 47.000 euros anuals de mitjana. El segueixen les Corts, l’Eixample i Gràcia, que, amb un brut anual d’entre 32.000 i 38.000 euros, estan per sobre de la mitjana de la ciutat. La resta es queden per sota dels 30.000 euros. A la cua de la llista hi trobem Ciutat Vella i Nou Barris, els districtes amb els sous més baixos, al voltant dels 22.000 euros. Tot i la lleugera pujada de sous en tots els districtes, les diferències salarials es mantenen respecte al 2017, i també el contrast abismal entre el primer i l’últim districte de la taula: els ingressos dels treballadors de Sarrià – Sant Gervasi doblen amb escreix els guanys d’un treballador de Ciutat Vella o Nou Barris.

La bretxa salarial entre gèneres i sectors

Tot i que se suavitza lleugerament la diferència salarial entre homes i dones, es manté la bretxa salarial. L’any 2018 les dones van cobrar un 21,2 per cent menys (l’any 2017 era del 21,9 %), una diferència que suposa percebre de mitjana 7.000 euros anuals menys que els homes. La situació es repeteix en totes les franges d’edat, nivells educatius i grups professionals, excepte en la construcció, un sector bàsicament masculí: de cada cinc treballadors només un és dona i acostuma a assumir tasques qualificades. L’informe també mostra que hi ha una proporció més elevada de dones a l’atur i amb contractes a jornada parcial.

Salari mitjà sectors 2018

Les diferències salarials són més evidents en els sectors amb més càrrecs directius, com el financer. Els homes que treballen en financeres o asseguradores són els que reben uns salaris més alts, amb ingressos per sobre dels 70.000 euros anuals, mentre que les dones guanyen de mitjana uns 42.000 en aquest mateix sector. La resta de professions més ben pagades són les del sector sanitari i la indústria, on també els homes tenen sous més elevats.

A l’altre extrem, les remuneracions més baixes són per a treballadors de comerços al detall, de serveis socials i d’hostaleria, l’únic sector que registra salaris per sota dels 20.000 euros anuals. La major part dels salaris, el 60 %, se situen per sota del sou mitjà. D’aquestes taules també s’extreu la dada que un de cada quatre assalariats és com a màxim mileurista, un percentatge que es dobla en el cas dels menors de 30 anys.