Els veïns de cinc finques de ciutats diferents que són propietat d’Azora, un fons d’inversió s’han unit i han engegat una campanya per aconseguir renovacions dels contractes a un preu just. Dues són de Barcelona: a la plaça Alfonso Comín (a Sant Gervasi – la Bonanova) i al carrer de Ripollès (al barri del Camp del Clot). La primera acció, coordinada amb el Sindicat de Llogateres, serà el diumenge 1 de març a Badalona. Faran una manifestació en què participaran les 250 famílies afectades i d’altres col·lectius i associacions interessats.

Finca del Camp de l’Arpa del Clot

En aquest edifici del carrer del Ripollès hi ha un total de 17 habitatges. Els veïns denuncien que Azora està coaccionant-los perquè marxin o acceptin una renovació del lloguer amb un increment del 100 %. És el cas de la Bea, a qui s’acaba el contracte al febrer i fa dos mesos va rebre un burofax en què li comunicaven que, si volia continuar al pis, havia de passar de pagar 672 euros mensuals a 1.200 euros. A més, l’obliguen a fer una assegurança de l’habitatge i assumir totes les reparacions que puguin succeir en l’immoble.

Una de les altres queixes, a més, és “la manca de manteniment de l’edifici“. Expliquen que l’ascensor i les portes d’emergència no funcionen i que la porta de la terrassa està trencada.

Habitatge

Un HPO a la Bonanova

El cas de la finca de la plaça d’Alfonso Comín és singular. És un edifici de protecció oficial amb 66 habitatges. Es va comercialitzar l’any 2008 per Regesa, la promotora del Consell Comarcal de Barcelonès i l’any 2010 el van vendre a Azora. Les condicions, doncs, d’aquesta finca són les següents: el sòl està qualificat com a protegit de manera permanent però l’edifici, en canvi, tenia una durada de 10 anys en règim d’ habitatge de protecció oficial i, a partir d’aleshores, passa a un preu concertat durant 90 anys.

Des del 2018, els veïns diuen que han passat de pagar 500 euros a 800 i denuncien que “els preus són més elevats que el que marca el reglament de protecció oficial”. Davant la negativa d’assumir aquests increments, hi ha cinc famílies fora de contracte.

Els altres tres edificis són a Badalona, l‘Hospitalet de Llobregat i a Terrassa.