Un estudi de l’Observatori de Drets Humans (DESC) afirma que el 40 % de les famílies en situació de desnonament o amb més de tres mensualitats impagades a Barcelona són dones soles o famílies amb mares soles. Segons les entitats del Raval La Negrita Feminista i Raval Rebel, es tracta d’una realitat invisibilitzada que volen fer pública a través de la campanya “Llar per a totes”. Aquestes entitats apunten a la precarització del mercat laboral, les càrregues excessives de la llar o la falta de documentació en el cas de les dones migrades, entre d’altres, com a causes d’aquesta major dificultat per part de les dones d’accedir a l’habitatge.

Apel·lar a les institucions

La campanya, amb accions properes al 8-M, vol apel·lar a les institucions i a la falta de dades sobre habitatge segregades per sexe. “Ni l‘Ajuntament, ni la Generalitat ni l’Estat té dades en aquest sentit”, afirma Belén Fernández, membre de La Negrita Feminista i Raval Rebel. Segons aquesta activista, tots els estudis es basen en la unitat familiar, “amagant la situació real en què es troben moltes dones”. Fernández afegeix que només amb estudis rigorosos sobre habitatge amb perspectiva de gènere es poden dur a terme polítiques públiques sensibles amb les dones. Les entitats també suggereixen que en els barems de l’adjudicació de pisos de la Mesa d’Emergència es prevegi el gènere com a una situació de major vulnerabilitat (mares soles, dones grans soles, etc..).

Serveis socials més humans

Les dues entitats de la campanya també reclamen serveis socials més humans, ja que actualment creuen que es tracta de “serveis molt rígids” i inclús “inhumans”, en paraules de Belén Fernández, que no tenen en compte les circumstàncies personals de les dones que hi accedeixen.