No poder pagar el lloguer del pis o la factura de la llum multiplica per cinc el risc de patir trastorns mentals. És una de les conclusions de l’informe que han elaborat conjuntament les entitats pel dret a l’habitatge i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). S’han entrevistat 170 persones que atenen la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

Segons ha explicat la tècnica de l’ASPB Ana Novoa, el 80 % dels enquestats “tenen risc de tenir mala salut mental”, una xifra que “suposa cinc vegades més en els homes i quatre vegades més en les dones”, en comparació amb la resta de població de Barcelona. De fet, segons l’informe, un 48 % dels homes i un 59 % de les dones entrevistats pateixen depressió o ansietat, dos trastorns vinculats a l’angoixa de no poder pagar el pis o els subministrament de la llar.

La salut física també se’n ressent

A banda de l’impacte en la salut mental, l’informe constata que les persones amb pobresa energètica també tenen una salut física més dèbil: entre els adults, els homes tenen el doble de mala salut percebuda i les dones el triple que la població general de Barcelona. En especial, els trastorns crònics (com l’asma, la migranya o el mal d’esquena) són els que en surten més perjudicats.

L’informe també ha enquestat una quarantena de nens i nenes d’entre sis i 10 anys. I les dades són encara més alarmants que entre els adults, perquè els infants de famílies amb problemes per pagar el pis o les factures tenen 13 vegades pitjor estat de salut que la resta de canalla barcelonina.

Reclamen un protocol per als CAP

Per prevenir els casos de trastorns mentals causats pels problemes d’habitatge, les entitats reclamen un protocol nou als CAP. La portaveu de la PAH, Lucía Delgado, ha proposat que els metges d’atenció primària “derivin als Serveis Socials i a les oficines d’Habitatge”, en comptes de receptar antidrepressius, “perquè el metge ja pot saber què passa”. De fet, ja existeix un protocol similar per detectar casos de pobresa energètica.