L’edifici de Cal Cisó, 50-58, al barri de la Marina del Prat Vermell, fa dos anys que està acabat, però segueix sense veïns com fa cinc mesos. El Consorci de la Zona Franca, com a constructor de la finca, assegura que no és responsabilitat seva i apunta als problemes administratius amb el Registre de la Propietat com el motiu de l’endarreriment.

Per què continuen buits els pisos?

Segons fons del Consorci, es va presentar l’escriptura al Registre de la Propietat el juny del 2018, però un desajust entre les mides reals del solar que ocupa l’edifici i les que figuren al cadastre han fet que fins ara no s’hagi pogut registrar el bloc. Un cop es faci, s’haurà d’anar a l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat perquè hi doni la qualificació definitiva d’habitatge de protecció oficial i després es podran contractar els serveis de subministraments.

El Consorci assegura que “estan fent tot el que està a les seves mans per agilitzar el tema, però els endarreriments no són imputables a l’entitat i per tant, avui dia, no poden establir terminis per entregar les claus”.

44 pisos de protecció oficial

La finca consta de 68 pisos: sis són de protecció oficial concertada; 18, per reallotjar guàrdies civils d’un edifici proper, i 44 estan cedits a l’Ajuntament per a habitatge social. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, assegura que el consistori segueix el cas amb molta preocupació perquè els pisos ja estan adjudicats i hi ha més d’una quarantena de famílies esperant per poder fer la mudança.

El districte demana solucions al consorci

“Nosaltres quan ens hem trobat en una situació semblant hem decidit alternatives. Aquí no podem fer-ho, és un tema del Consorci. A la ciutat de Barcelona, tenir un edifici sencer buit amb famílies ja adjudicades esperant és greu”, assegura Pérez.