Després d'uns anys aturades per la crisi, el promotor d'aquest bloc de la Zona Franca va finalitzar les obres de la primera fase fa uns mesos. I ara continuen amb la segona. Un altre edifici en desús, el de l'antiga seu de Telefònica a l'avinguda de Roma, ja s'està convertint en un bloc de pisos d'alt nivell. I a Sant Andreu, els operaris treballen per convertir aquest solar del carrer de Virgili en aquests edificis. Són indicis que el sector de la construcció comença a reviure a Catalunya i, sobretot, a Barcelona i província. Les dades així ho corroboren. L'Associació de Promotors de Barcelona xifra en un 83,3 % l'increment de la producció d'habitatges la primera meitat de 2015 respecte al mateix període de 2014. Si el ritme segueix així, diuen, es podria arribar als 7.000 pisos quan acabi l'any, 4.000 a la província de Barcelona. Una tendència positiva lluny encara de les xifres que l'associació considera ideals. LLUÍS MARSÀ, president de l'Associació de Promotors de Barcelona: "El mercat és lluny d'estar normalitzat. Necessitaríem entre 22 i 25.000 habitatges cada any." "L'Ajuntament confirma el creixement de la construcció de nous habitatges a la ciutat de Barcelona. El primer trimestre de 2015 se'n van iniciar 451, 357 més que el mateix període de l'any anterior. Els districtes on més se n'estan edificant són el de Sant Martí i el de Sant Andreu." Tot i això, a la ciutat de Barcelona no hi ha gaire sòl edificable. Per això, la majoria de nous habitatges s'aixequen a poblacions de la perifèria, amb Badalona i l'Hospitalet al capdavant de la llista.

Si el ritme de construcció continua així es podrien arribar als 7.000 habitatges a finals d’any a tot el país, 4.000 a la província de Barcelona. Segons l’associació a la ciutat de Barcelona hi ha poc sòl per construir i són les poblacions perifèriques, amb Badalona i l’Hospitalet al capdavant, on més s’està edificant.

Tot i així, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, a la mateixa ciutat l’increment del nombre d’habitatges iniciats el primer trimestre de 2015 (451) és força més alt que el primer trimestre de 2014 (94). Els districtes on més s’està edificant són els de Sant Martí i Sant Andreu.

Tot i valorar positivament el repunt de la construcció d’habitatges, el president de l’Associació de Promotors de Barcelona, Lluís Marsà, assegura que s’és “lluny de la normalització del mercat, que situem al voltant dels 22.000 habitatges anuals a tot Catalunya”. També subratlla que la xifra actual de construcció és infinitament inferior a la dels anys anteriors a la crisi: “El nombre d’habitatges que es construeixen ara en un any equival al que es construia el 2006 en dues setmanes”, assegura Marsà.