Per sexes, el 30 % de les dones barcelonines a l’atur fa més de dos anys que hi estan, un percentatge que en el cas dels homes baixa fins al 25,4 %. El 47 % de les dones fa més d’un any que estan a l’atur, un 42,1 % en el cas dels homes.

Per sectors, la indústria és la més perjudicada, amb un atur de llarga durada que afecta el 39,3 % dels treballadors aturats. L’agricultura és l’extrem contrari, amb un 18,8 %. Pel que fa a estudis, els aturats que fa més de dos anys que ho són representen el 37,7 % en el col·lectiu de persones amb estudis primaris, el 16,6 % amb estudis universitaris i el 25,5 % en els tècnics professionals superiors.

Per barris, l’atur de llarga durada només ha crescut a la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc. Els barris amb el percentatge d’atur de llarga durada més alt es concentren als districtes de Sant Andreu, Sant Martí, Nou Barris i Horta-Guinardó. Concretament, el Bon Pastor (49,9 %), Sant Andreu (49,4 %) i Baró de Viver (49) són els barris més perjudicats.