A partir de l'abril, el preu de la llum variarà cada hora. Això afectarà la part variable de la factura, la que correspon al consum que fem, que representa gairebé la meitat del que paguem. Les subhastes que fixaven un preu constant cada tres mesos desapareixeran i el preu es fixarà segons cotitzi el quilowatt en el mercat majorista. MARCEL CODERCH, professor honorífic de la UPF i exvicepresident de la Comissió Nacional del Mercat de les Telecomunicacions "El que es vol és que el Govern ja no hagi de fixar el preu cada tres mesos perquè així s'estalviarà les repercussions mediàtiques." El mercat majorista funciona per una subhasta que es fa cada mitja hora. Per cobrir la demanda es dóna prioritat a les energies renovables, les nuclears i les hidràuliques i, després, les tèrmiques i els cicles combinats. Però al final, el consumidor acaba pagant el preu de l'energia més cara per a totes. El Govern ha anunciat una reforma d'aquest mercat i, per tant, això obre un gran interrogant. "El punt central d'aquesta reforma és saber com es reformarà el mercat horari perquè serà el que fixarà realment el preu. El més lògic és que les tecnologies que resulta més barat generar electricitat, no té sentit que es paguin al preu de les més cares." El que sí és clar és que les oscil·lacions del preu seran constants. Els usuaris que tinguin un comptador intel·ligent podran veure desglossat en la factura el que han gastat en cada moment i a quin preu anava el quilowatt. Però la majoria no el tenen i serà l'elèctrica qui en calcularà la mitjana de cada dia. En els dos casos es podrà accedir a un web en què el consumidor podrà comprovar si el rebut és correcte. Segons el Govern el nou mètode representarà un estalvi d'un 3%. Per evitar aquesta incertesa, el ministeri ofereix contractar una tarifa fixa anual amb un preu únic per cada quilowatt amb independència de com evolucioni el mercat. Una opció que resultarà més cara. "Això és un canvi radical sobre el mercat elèctric que està molt poc meditat. El Govern aprova un dia una llei del mercat elèctric que consagra el vell sistema, i al cap de dues setmanes ho revoluciona tot, sense que hi hagi hagut discussió real sobre pros i contras de cada opció." El Ministeri d'Indústria va presentar l'esborrany d'aquest nou sistema ahir i ha obert un període de cinc dies per presentar-hi les al·legacions.

Si el nou decret s’aprova segons les previsions del govern, la factura de la llum del mes de maig ja no es regirà per la subhasta trimestral. El preu de la llum variarà cada hora, segons cotitzi el quilowatt en el mercat majorista. Això afectarà la part variable de la factura que correspon al consum que fem. Les altres dues variables del rebut (la potència contractada i els impostos) no es veuran afectades per aquest nou mètode.

El mercat majorista funciona per una subhasta que es fa cada mitja hora. Per cobrir la demanda es dóna prioritat a les energies renovables, les nuclears i les hidràuliques i, després, les tèrmiques i els cicles combinats. Però tal com està establert ara, totes les instal·lacions cobren el preu de la darrera energia que entra per cobrir la demanda. És a dir, que el consumidor acaba pagant el preu de l’energia més cara per a totes. El Govern espanyol ja ha anunciat que reformarà aquest mercat majorista abans de l’abril, però no ha concretat de quina manera. Això segons els experts planteja un gran interrogant.

Una altra qüestió és que per a molts consumidors serà molt difícil predir el que els costarà la llum. A tot l’Estat hi ha 27 milions d’usuaris, però només set tenen comptadors intel·ligents, que registren el consum cada hora, i que, per tant, permetran desglossar en la factura la despesa de cada moment i a quin preu anava el quilowatt. En la resta de casos serà l’elèctrica qui calcularà la mitjana de cada dia.

Per evitar la volatilitat del sistema es donarà l’opció de contractar una tarifa fixa anual amb un preu únic per cada quilowatt amb independència de com evolucioni el mercat. Es tracta d’un sistema que pot resultar més car, però que pot ajudar a comerços i empreses a fer un càlcul més aproximat de la despesa.