El districte d'Horta-Guinardó ha posat en marxa un pla per renovar l'enllumenat . Se substitueixen els antics llums de vapor de sodi per aquests, més moderns, de leds. També es redistribueixen els punts de llum en alguns espais estratègics. GONZALO PUELLES, conseller d'Urbanisme d'Horta-Guinardó "El que es fa és mesurar si hi ha algun punt concret on necessita un suplement d'il·luminació i dimensionar la xarxa d'enllumenat en les noves condicions. Això el que suposa és un avantatge d'estalvi energètic important, prop del 50%, com a norma general i de qualitat lumínica." La plaça de la Vall d'Hebron ha estat el primer espai on s'ha renovat l'enllumenat. És un dels indrets més transitats del districte. La plaça de Pastrana, al Carmel, n'és un altre. Ja s'hi ha millorat la il·luminació en alguns punts i durant el 2014 s'hi continuaran fent unes actuacions que pels veïns son necessàries. ÁNGEL, veí "Hay unas luces muy altas y quizás a bajo llega menos luz. A ras de suelo hay menos luz." ISABEL, veïna "Si hubiese más habría más seguridad para cualquier hora del día o de la noche y podríamos ir más tranquilos." RAFAEL, veí "Para la zona que es un poco floja, yo creo que tendría que haber un poco más de potencia de luz para que iluminara un poco más." L'objectiu de l'Ajuntament es renovar tot l'enllumenat dels carrers d'Horta-Guinardó. I ho farà per fases durant els propers anys.

Els veïns del Guinardó seran els qui més canvis notaran, ja que la nova il·luminació arribarà als carrers del Telègraf, la rambla de Volart, Escornalbou o el Torrent d’en Melis. A Horta, es faran millores als carrers de Canigó, Granollers o Santa Joana d’Arc. De la resta del districte es renovaran els llums del carrer d’Alcalde de Móstoles o de Los Castillejos.

El pla té un pressupost de 15 milions d’euros i busca millorar la il·luminació en un centenar de trams a tota la ciutat, amb 2.500 nous punts de llum. L’Ajuntament vol prioritzar la renovació de l’enllumenat d’aquells carrers que tinguin les instal·lacions en mal estat, una antiguitat superior als 20 anys o que es trobin en situacions d’avaries reiterades. També s’estudiarà si hi ha una relació conflictiva entre els punts de llum i l’arbrat. Amb la reforma, s’aprofitarà el pal d’alguns fanals per fer-lo servir de suport d’elements urbans, com xarxes Wi-Fi o elements de mesura de contaminants. El pla preveu fer servir llums de tecnologia LED, per tal que els ciutadans percebin una millor sensació lumínica als carrers. En el document municipal es detallen per districtes el trams que renovaran l’enllumenat.