professors sala de mestres

Una feina precària és aquella que està mal pagada, és insegura, no té protecció i no pot sostenir una llar. I, segons UGT de Catalunya aquesta és la situació laboral de quatre de cada 10 treballadors a casa nostra. O dit d’una altra manera, el 23,5 % dels assalariats a Catalunya tenen salaris baixos. Denunciar aquesta situació és l’objectiu de la nova campanya que ha impulsat el sindicat Visibilitzem el precariat, coincidint amb el Dia Mundial del Treball Digne.

La campanya està centrada, a més, a denunciar aquelles feines que la societat sovint no identifica com a precàries, com ara els advocats, els enginyers, els mestres o els periodistes.

Segons UGT de Catalunya, fa 10 anys que la classe treballadora pateix una precarització que va en augment a causa de les retallades, les polítiques d’austeritat i les reformes laborals.

UGT precaris

Les cinc feines millor i pitjor remunerades

Les diferències salarials són notables segons el sector on es treballa. Segons dades d’UGT de Catalunya, un 16 % de la població té salaris que, de mitjana són un 49 % superiors a la mitjana (entre els 30.900 € i els 45.800 €). Al capdavant d’aquest rànquing de les feines millor pagades hi ha les activitats financeres i d’assegurances; la indústria química i del cautxú; les feines relacionades amb la informació i comunicació; les activitats de maquinària, material elèctric i de transport; i les vinculades a les indústries extractives, d’energia, aigua i residus.

Per contra, un 36 % de la població ocupada té salaris que són un 29 % inferiors a la mitjana (entre els 15.000 i els 19.500 €). Entre les feines pitjor remunerades hi ha la hostaleria, les activitats culturals i esportives,  les tasques administratives i de serveis auxiliars, l’educació i el comerç al detall.

El salari mitjà, segons el sindicat, se situa en els 24.592 € bruts anuals.