permis retribuit recuperable

El Consell de Ministres també ha aprovat un permís retribuït recuperable per a tots els treballadors d’activitats no essencials que obligatòriament s’hauran de quedar a casa entre el 30 de març i el 9 d’abril. La titular del Ministeri de Treball, Yolanda Díaz ha explicat que la mesura no s’aplicarà als treballadors que actualment presten serveis a distància, els que ja s’han acollit a ERTOs (excepte en el cas d’empreses que hagin optat per un ERTO de reducció d’hores a la plantilla) o els que es troben incapacitats o de baixa amb permís de maternitat o paternitat. L’objectiu és que només els treballadors de serveis essencials es desplacin als llocs de treball.

Segons ha explicat la ministra Díaz, i tal com va avançar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, els treballadors continuaran rebent el salari amb normalitat i quan acabi la situació d’emergència sanitària pel coronavirus, recuperaran les hores de feina de forma paulatina i espaiada en el temps. D’aquesta manera els treballadors hauran de compensar les hores que no es poden fer durant aquests dies en els propers mesos i ho podran fer fins abans d’acabar l’any 2020. Han recordat que la proximitat dels festius de Setmana Santa fa que el permís només afecti vuit dies laborables.

Quins treballadors hi poden accedir?

Segons el BOE, els treballadors per compte aliè que no formin part dels serveis decretats essencials. Se n’exclouen les persones que tenen el contracte suspès durant el període indicat (30 de març – 9 d’abril) i les que puguin seguir treballant a distància.
S’estableixen dues excepcions. Les activitats que es puguin veure perjudicades de forma desproporcionada pel permís retribuïble i el personal de transport que estigui realitzant el servei durant la data d’entrada en vigor del decret.

 Com es recuperaran les hores del premís retribuït?

Les hores del premís retribuït s’hauran de recuperar des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre del 2020. La recuperació d’hores s’haurà de negociar entre l’empresa i els representants dels treballadors.
Quan els treballadors recuperin les hores, no podran incomplir les hores de descans diari i setmanal que preveu la llei, ni tampoc en els convenis col·lectius.