Al Mercat d’Horta es farà una intervenció integral. D’una banda, es vol dotar l’edifici dels requeriments i serveis necessaris, amb materials nous; però de l’altra també es vol mantenir l’impacte de l’edifici actual, una construcció que està catalogada patrimonialment. L’espai reformat vol recordar els mercats tradicionals, amb molta llum natural. Per això, se’n conservarà l’estructura de formigó i es farà un nou tancament exterior de vidre.

L’accés a les parades de producte fresc es farà pel carrer del Tajo. A la planta inferior hi haurà un autoservei d’altres tipus de productes. En una planta superior s’hi instal·laran les oficines mentre que a les inferiors hi haurà aparcament i espais logístics.

Per poder portar a terme la reforma, caldrà traslladar els comerciants a un mercat provisional. Encara s’està estudiant quina és la ubicació més idònia. Està previst que aquest espai temporal pugui funcionar l’any 2021.

plànols del nou mercat d'Horta

Remodelació dels mercats de Montserrat i de Sant Andreu

El Consell Rector de l’Institut de Mercats de Barcelona ha aprovat el projecte de remodelació del Mercat d’Horta però també els d’altres infraestructures. S’ha aprovat el projecte de construcció d’un edifici nou al Mercat de Montserrat. A més, també s’ha aprovat la despesa de les obres de construcció i posada en marxa del Mercat de Sant Andreu, que ascendeix a 8,6 milions d’euros.