El coronavirus ha suposat un punt d’inflexió per als empresaris tèxtils David Artigas i Jordi Boix. “En arribar la covid-19 se’ns para la fàbrica, no tenim comandes”, explica Artigas, i van començar a buscar un producte “que ens permeti parar el cop”. Aquest producte és una mascareta transparent que pot ajudar la comunitat de persones sordes a trencar amb els problemes de comunicació generats per les mascaretes, perquè fa visible l’expressió facialEs comercialitzarà al setembre amb el nom de Visual-Mask.com i està feta d’un teixit de fibres sintètiques, “les més transparents possibles sense esdevenir un plàstic, que no permetria respirar”, especifica Artigas.

Una mascareta inclusiva

“Aquesta mascareta transparent suposa un ajut en la comunicació per a tothom i un pas més per a l’accessibilitat universal“, afirma Marian González, presidenta de l’associació Volem Signar i Escoltar. Afegeix que “l’expressió facial és imprescindible en la comunicació” entre persones sordes: “Hi ha signes que volen dir el mateix en la llengua de signes catalana i canvien amb l’expressió de la cara”. Suma el problema que suposa “el fet de portar mascaretes, en què no ens veiem. Fa que la comunicació falli” i provoca que les persones sordes “quedin completament aïllades“.

Dins l’àmbit sanitari, social i educatiu

Encarna Muñoz, representant de la comunitat sorda a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, viu cada dia aquests problemes de comunicació: “La mascareta quirúrgica tapa la comprensió totalment”, i demana: “Voldria que l’Administració pública assumís la responsabilitat de fer una compra i distribució d’aquestes mascaretes dins l’àmbit sanitari, social i educatiu“, no només per a persones sordes, “també per a les oïdores, és positiu i beneficiós per a tothom”. Els dos empresaris catalans faran una donació de 400 mascaretes per als nens i nenes sordes de l’Escola Tres Pins, el CEE Josep Pla i l’INS Consell de Cent, a les seves famílies i als professionals que els atenen directament.

Abans de la covid

David Artigas explica que la mascareta és un model patentat que està homologat segons la norma UNE 0065 2020 (amb una eficàcia de filtració bacteriana del 95,5 % i una respirabilitat de 43 Pa/cm²) i aguanta fins a 30 rentats, i afirma que amb la seva comercialització han volgut “ajudar les persones a comunicar-se”. Marian González té molt clar que “les persones sordes són una minoria que han estat tota la vida lluitant per tenir accessibilitat comunicativa, i el que farà aquesta mascareta és tornar al punt de partida abans de la covid”. De fet, la comunitat de persones sordes ha denunciat problemes de desempara generats per la pandèmia.