Que Catalunya sigui una de les comunitats autònomes amb més turisme és un factor clau en la contractació d'estiu. Però, per contra, a l'hivern és la que més se'n ressent. Les xifres del mes passat ja ho preveien i aquest novembre ho constaten. I no és casual. Any rere any, les altes temperatures s'allarguen fins ben entrat l'octubre i la major part dels contractes no finalitzen fins al novembre. Aquest és el quart més consecutiu que Catalunya registra un augment d'aturats. Un fet força paradoxal si es té en compte que el Govern espanyol confia que sigui Catalunya qui tregui Espanya de la crisi. Malgrat les dades d'aquest mes, la situació d'aturats al novembre de 2012 era força diferent. Tant a Catalunya com a Espanya ara hi ha menys aturats. Els experts diuen que podria ser una mostra de la recuperació econòmica però que, en tot cas, no és una garantia d'ocupació a llarg termini. Aquest novembre, només un 7,5% dels nous contractes han estat indefinits. Aquests contractes es concentren, sobretot, al sector serveis, que ha estat un dels més castigats. Però, precisament tornaran a ser aquests tipus de contractes els que faran revifar els números de l'atur en la campanya de Nadal.

Aquest mes de novembre s’han registrat 110.281 aturats a la ciutat de Barcelona, un increment del 0,27% i una xifra que deixa la taxa interanual en un -2,68%. A tota la província hi ha 474.696 persones sense feina, segons les dades del Ministeri d’Ocupació. Aquesta xifra ha augmentat un 0,24% respecte del mes d’octubre. La comparació amb el 2012 és més positiva, ja que s’acumula una caiguda del 2,19%.

L’evolució de les dades de Catalunya és similar. Durant aquest mes de novembre hi ha hagut un lleuger increment del 0,71% i el nombre de persones sense feina s’ha situat a les 638.344. Així, la xifra s’estabilitza després de l’increment del 2,08% que es va donar a l’octubre. De la mateixa manera, la variació anual mostra un retrocés de l’atur del 2,11%.

En el conjunt de l’estat, l’atur s’ha reduït en 2.475 persones aquest mes de novembre, fet que es tradueix en una baixada minsa del 0,05%. Representa la primera disminució d’aquesta taxa en un mes de novembre. En total, hi ha 4.808.908 ciutadans sense feina. Durant el novembre, es van formalitzar 1.241.479 contractes, dels quals el 7,57% van ser indefinits.