Segons el PP, el Patronat Municipal de l’Habitatge hauria hagut d’adquirir els habitatges per destinar-los a lloguers socials assequibles, en lloc de desfer-se’n. Es tracta de 298 pisos de quatre promocions diferents (carrers d’Urrutia i de Manuel Sancho, a Nou Barris;  carrer de la Sagrera, a Sant Andreu, i travessera de les Corts, a les Corts) la titularitat de les quals anava a càrrec de la Fundació Privada Pisos de Lloguer, creada el 2003 per tal d’impulsar la promoció d’habitatges protegits. Aquest ens ha assegurat que “la situació econòmica actual ha posat en dubte la sostenibilitat en el temps de l’activitat i, molt especialment, en un moment com l’actual en què difícilment es podrà mantenir el concurs de subvencions (…) envers la Fundació (…) per poder fer front als compromisos adquirits”. És per això que s’ha optat per dissoldre la Fundació i transmetre els actius.

El president dels populars a l’Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha anunciat, no obstant, que el PP presentarà una moció al Consell Comarcal del Barcelonès i als districtes afectats perquè es rebutgi aquesta venda dels drets de gestió. La Fundació Pisos de Lloguer recorda que els acords de la licitació i posterior adjudicació van ser aprovats i autoritzats “sense que es rebés cap al·legació ni cap reclamació durant el termini d’execució pública” i que “totes les famílies  van ser informades per escrit”. El canvi de titularitat venç al cap de 75 anys, moment en què tots quatre edificis tornaran a mans de l’Ajuntament de Barcelona, segons consta en els acords de transmissió signats.