Després d'un mes de gener tradicionalment dolent per a l'ocupació, en què va tornar a augmentar el nombre de persones sense feina, aquest febrer l'atur ha baixat per primer cop des de 2007. Al conjunt de l'Estat el descens ha estat molt lleu, en 1.949 persones i n'hi ha 4 milions 800 mil que busquen feina. A Catalunya la reducció ha estat més important: el nombre de desocupats ha baixat en 4.285 persones, i el total d'aturats se situa en prop de 630 mil. També és significativa la reducció a la demarcació de Barcelona on hi ha 4.011 parats menys. Una altra xifra destacable és la del nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que per primer cop en anys ha augmentat al febrer. A Catalunya ho ha fet en prop de 12 mil persones i a Espanya, en gairebé 39 mil. Les administracions ho valoren positivament, especialment a Catalunya. Segons el Servei d'Ocupació aquestes dades confirmen un canvi de tendència que anuncien des de fa mesos. JOAN AREGIO, secretari d'Ocupació i Relacions Laborals "Són les millors dades dels darrers deu anys i per tant, podem ser prudentment optimistes. Les dades segueixen confirmant que la direcció és bona, els resultats es van consolidant i per tant des d'aquest punt de vista hem de mirar el futur amb optimista." La construcció, la indústria i els serveis són els sectors en què l'atur ha baixat més. Des dels sindicats celebren aquesta reducció de desocupats, i també l'augment d'afiliacions a la Seguretat Social. Des de Comissions Obreres alerten, però, que s'han perdut contractacions i que cada cop són més precàries. Un fet que interpreten com un símptoma que el mercat de treball encara no s'està recuperant.

Aquest mes de febrer s’han registrat 464.314 persones desocupades a la província de Barcelona. Aquesta xifra ha disminuït, tot i que tímidament, respecte a les dades del mes de gener, un 0,86%. Ara bé, si ho comparem amb les dades de 2013, la davallada és més significativa, d’un 5,72%. L’últim mes de febrer en què va baixar l’atur va ser el 2007, abans de l’inici de la crisi econòmica.

A Catalunya també ha disminuït el nombre de persones inscrites a les oficines del SOC, concretament un 0,68% respecte al mes de gener. En total, s’hi han registrat 629.586 desocupats, 4.285 menys. De nou, la baixada es fa més visible respecte al mes de febrer de l’any passat (-5,35%).

Segons les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en el conjunt de l’estat, el nombre de persones a l’atur és de 4.812.486. Aquesta xifra suposa també un descens tant si ho comparem amb el mes passat (-0,04%) com si ho comparem amb l’any passat (-4,52%).