La pàgina Pressupost Obert s’estructura en quatre apartats. En el primer, anomenat ‘Visió Global’, es mostren de forma gràfica els ingressos i com es tradueixen en despeses agrupades en polítiques (seguretat, habitatge, medi ambient…). El gràfic permet saber també quina era la previsió d’ingressos o despeses a l’hora d’elaborar el pressupost i quina ha estat l’execució al final de cada exercici. L’apartat ‘Detall del pressupost’ permet a l’usuari navegar dins les partides i comparar-les any per any.

En un tercer apartat es pot consultar la llista de factures relacionades amb cada despesa del pressupost. A més, hi ha un cercador per trobar al detall quin proveïdor ha contractat l’Ajuntament i quin volum de despesa ha facturat. En el darrer apartat hi ha un glossari de termes pressupostaris i financers per als menys entesos en la matèria. Gerardo Pisarello ha dit que no es tracta d’un web de “lluïment” sinó “d’una eina per facilitar el control ciutadà”. Barcelona és la primera gran ciutat de l’estat amb aquest web amb informació oberta del pressupost. Per Sònia Recasens (CiU), la pàgina és “redundant” perquè assegura que ja hi havia un web obert sobre el pressupost en el mandat anterior.

Converses amb els grups pel pressupost de 2017, a finals de mes

L’estrena d’aquest web contrasta amb el fet que el govern municipal no ha aconseguit encara aprovar cap pressupost en global sinó dues modificacions de crèdit. El primer tinent d’alcalde ha explicat que l’executiu està treballant ja de forma interna en els comptes de 2017 i que la intenció és obrir converses amb els grups de l’oposició “a finals de setembre o principis d’octubre”.

Pisarello s’ha mostrat confiat en trobar els suports necessaris “si som capaços de posar al davant objectius concrets”, i ha fixat com a línies bàsiques un augment de la despesa en recursos humans -per fer front a diverses municipalitzacions- i en drets socials. També ha dit que se seguirà amb la política de “descentralitzar” la despesa i retallar les despeses financeres.