AGUSTÍ COLOM, regidor d'Empresa i Turisme "Crec que perdem una oportunitat amb aquest reglament per afrontar de forma decidida un tema que avui ens afecta no només a Barcelona, sinó múltiples ciutats, que és el cas dels habitatges d'ús turístic. De forma paradoxal són els que estan menys regulats al reglament, però creiem que són aquells que necessiten -per l'experiència que estem vivint els darrers anys- millorar-ne la regulació."

La queixa principal de l’Ajuntament respecte a la proposta de la Generalitat rau en la regulació dels habitatges destinats a l’ús turístic. Colom ha afirmat que, tal com està el text, no es pot garantir que els HUT ofereixin unes condicions de qualitat assimilables a les que es demanen als altres tipus d’allotjament turístic, com els hotels.

En aquest sentit, el regidor d’Empresa i Turisme ha lamentat el reglament “crea confusió” perquè els HUT no disposen d’una singularitat reglamentària pròpia en aspectes com, per exemple, la seguretat, la neteja o l’accessibilitat. Tampoc no està d’acord amb la fórmula emprada per calcular el màxim de places que pot oferir cada pis. Inicialment, el topall màxim dependria de la cèdula d’habitabilitat, fins a un màxim de 20 persones.

Colom també ha demanat més capacitat de decisió dels ajuntaments per adaptar el reglament a la casuística de cada municipi. En el cas del lloguer d’habitacions, ha criticat que el text presenti una normativa tancada i que la potestat dels ajuntaments quedi limitada a decidir si s’accepta aquest tipus de lloguer o no.