L’obligació de reservar el 30 % de les noves construccions o grans rehabilitacions a l’habitatge protegit s’amplia ara al 40 %. Ho estableix el nou decret llei aprovat aquest dilluns per la Generalitat per fer front a l’emergència habitacional a Catalunya.

La mesura es va començar a aplicar a Barcelona la tardor del 2018, tot i que un any després no s’ha aconseguit cap pis social. La regidora d’Habitatge, Lucía Martín, va explicar que caldria esperar al 2021 o 2022 per veure’n els resultats. Tot i això, el govern català ha volgut donar un nou impuls a la mesura i ha aprovat el nou decret en què es preveu que la reserva s’ampliï al 40 % a Barcelona i l’àrea metropolitana.

L’Ajuntament ha celebrat el canvi, que afecta sòls urbans no consolidats (que no tenen condició de solar) i sòls urbanitzables delimitats (necessaris per donar resposta a tota la població i estendre les ciutats més enllà dels límits actuals). Segons la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Infraestructures, Janet Sanz, el nou decret permet que la resta d’ajuntaments catalans també puguin aplicar aquesta reserva d’habitatge protegit en els seus municipis.

El decret també detalla implementar ajuts i bonificacions per als arrendadors amb rendes inferiors a l’índex de referència de preus de lloguer. A més, permetrà expropiar als grans tenidors els pisos desocupats durant més de dos anys, amb un preu un 50 % inferior.