RAUL SÀNCHEZ, director executiu de la Fanoc "Hem descobert que només un 60 per cent de les famílies nombroses accedeixen a les prestacions pensades per a elles per desconeixement, perquè hi ha prestacions d'àmbit estatal, d'àmbit autonòmic, d'àmbit local, dins de cada una doncs d'habitatge, d'educació, de sanitat... i moltes vegades una família nombrosa el que no té és temps per poder dedicar-se a descobrir-ne. Aquí té tota la informació integrada."

Al saló participen empreses, entitats i serveis destinats a les famílies amb tres fills o més. Enguany s’han incrementat les activitats lúdiques per a petits i grans. Però, segons el director executiu de la Fanoc, Raul Sànchez, un dels principals atractius és que hi poden trobar tota la informació sobre ajuts. “Hem descobert que només un 60 % de les famílies nombroses accedeixen a les prestacions pensades per a elles, les que no ho fan és per desconeixement, moltes vegades una família nombrosa el que no té és temps per poder dedicar-se a descobrir-les”, assegura.