Més de 9.000 persones estan cridades a examinar-se aquest dissabte per optar a 751 places de funcionariat a l’Ajuntament. És la convocatòria d’oferta pública més important dels darrers 40 anys. Les places ofertes es divideixen en categoria A1 (tècnics superiors) i categoria A2 (tècnics mitjans). En total, 127 aules de tres facultats diferents de la ciutat s’han omplert per dur a terme aquestes proves d’oposició.

Els mesos previs al primer examen, les acadèmies de preparació eren plenes d’alumnes centrats a formar-se per a les convocatòries públiques. A més de l’Ajuntament, Generalitat i Govern espanyol també han obert processos d’oposicions.

Procés de selecció en tres fases

La convocatòria d’aquest dissabte és la primera part de la primera prova de les oposicions, en què s’avalua el temari general. Al mes d’octubre es realitzarà la segona part de la prova amb un examen de temari específic de cada convocatòria. La segona prova encara no té data assignada.

Proves d'oposicions a l'Ajuntament