Barcelona i l’àrea metropolitana sumaran 100 quilòmetres de nou cablatge de subministrament elèctric soterrat fins al 2020. Es tracta d’instal·lacions noves però també de substitució de cable antic amb l’objectiu de millorar la qualitat i la seguretat del subministrament. En algunes línies, també s’hi treballa per canviar la tensió d’11 a 25 quilovats i, d’aquesta manera, augmentar-ne la capacitat de transport. Ara per ara, el 60 % de la instal·lació de mitjana tensió ja és de 25 kW.

Aquest tipus de cablejat de mitjana tensió, que és el que distribueix soterradament l’electricitat, té una mitjana de 40 anys de vida. A Barcelona és a Ciutat Vella i l’Eixample on està més envellit, mentre que al 22@ i al Guinardó és on és més recent. Les obres es fan a tots els barris de la ciutat.

A més, s’han modernitzat 380 centres de transformació elèctrica, 256 dels quals són a Barcelona ciutat, que passaran a estar telecomandats des de la central. Això reduirà el temps d’intervenció en cas d’incidència de mitja hora a tres minuts, perquè s’estalvia el temps de desplaçament dels operaris fins als centres de transformació.

En total, s’hi invertiran 34,4 milions d’euros i es durà a terme entre aquest any i el 2020 al Barcelonès