Pisos turístics a Ciutat Vella

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) aconsella revisar la regulació actual sobre pisos turístics per assegurar “que sigui necessària i proporcionada”. En un informe, l’organisme estatal considera que aquests pisos generen beneficis per “als usuaris, els ciutadans i l’economia de les ciutats” i assegura que la seva repercussió en l’augment de preus de l’habitatge “no té l’evidència empírica robusta”.

Aporten riquesa a les ciutadans

L’informe insisteix que els habitatges turístics han intensificat la competència, “fins a propiciar preus més baixos i més qualitat dels allotjaments” i que, a més, contribueixen a una “utilització més racional dels espais urbans”. Argumenta que, a diferència d’altres formes d’allotjament turístic, “poden ser habitats de forma habitual pels residents i llogats a viatgers en els moments de més demanda”. Afegeix que els pisos turístics aporten riquesa als ciutadans, contribueixen a recuperar barris tradicionalment degradats i tenen un efecte positiu que arrossega el comerç local.

Incidència no provada sobre l’habitatge

L’organisme reconeix també que els allotjaments turístics han generat efectes negatius, però els minimitza. Diu que els inconvenients com el soroll o els efectes sobre el medi ambient són consubstancials a tota l’activitat turística i, per tant, precisen d’una actuació global sobre tot el sector. Pel que fa a la incidència dels pisos turístics sobre l’augment del preu de l’habitatge, l’informe diu que no hi ha evidència que ho confirmi.

Per tot això, la CNMC recomana revisar la regulació actual perquè sigui més homogènia a tot l’estat. També aconsella eliminar les restriccions com la prohibició de llicències o la regulació dels preus dels lloguers.

Des de l’Ajuntament la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin,  ha dit la CNMC defensa “interessos particulars per davant dels generals” i diu que el consistori no retirarà cap normativa referent a pisos turístics.