En un dia de màxima activitat es poden arribar a descarregar i carregar més de 5.000 contenidors dels vaixells. Aquest és un dels més grans que fa escala a la terminal de contenidors de Barcelona cada setmana. Ve des de la Xina i pot arribar a transportar entre 8.000 i 10.000 contenidors. L'estiu és una de les èpoques de més activitat en aquesta terminal, sobretot pel que fa a l'importació, gràcies a l'activitat turística. NARCÍS PAVÓN, director d'operacions de TCB "La nostra activitat és bastant estacional. Evidentment hi ha una demanda de més importació i exportació també últimament perquè la producció industrial de la nostra zona ha augmentat. De juny a setembre l'activitat pot créixer un 30% respecte a la resta de l'any." El producte estrella de l'exportació de la terminal de contenidors és l'alfals, una planta que va a parar sobretot al Pròxim Orient. En canvi la importació es basa en productes industrials fets a l'Àsia que proveeixen les empreses espanyoles i també en productes alimentaris procedents de Sud-Amèrica. NÚRIA PUJADAS "La terminal Best de l'empresa Hutchison també manté l'activitat durant el mes d'agost. Tot i així com que moltes empreses exportadores i de transport tanquen per vacances durant aquests dies l'empresa assegura que l'exportació pot minvar una mica durant aquest mes." La terminal ha començat a funcionar amb mil metres de moll i amb 8 grues com aquestes. Quan se'n completi la primera fase, guanyarà 500 metres més de moll i 10 grues addicionals.