El Boris té 24 anys i des dels 17 que treballa amb contractes temporals de pocs mesos. És un exemple de la precarietat amb la qual es troben molts joves, tal com denuncia el sindicat UGT. Afirma que nou de cada 10 joves menors de 30 anys amb feina, la tenen amb contractes temporals. I d'aquests, dos de cada cinc tenen contractes d'un mes o de només uns dies. AFRA BLANCO, portaveu nacional d'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya "els joves treballem per ser pobres, no ens podem permetre el luxe de celebrar no sabem què". A més, segons les dades de la UGT la temporalitat en els contractes és una tendència a l'alça. El 2012 hi va haver més de 744 mil contractes temporals a joves. I l'any següent la xifra va pujar fins a més de 766 mil. Fet que indica un augment de la temporalitat de l'1,7%. Un increment que arriba al 2,22% si ens fixem només en els contractes d'un mes o inferiors a un mes. El Sindicat UGT fa directament responsable d'aquesta situació la reforma laboral del Partit Popular, per la qual cosa en reclamen la derogació. I insten el Govern i la patronal que s'asseguin amb els sindicats per impulsar mesures que afavoreixin el treball estable.

Els Joves de la UGT de Catalunya han presentat, aquest dimarts, un informe en què recullen les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Les xifres mostren com el 93,8% dels contractes fets als joves menors de 25 anys des de l’agost de 2012 són contractes temporals.

Dins de la temporalitat, Avalot en destaca la durada de les contractacions. El 40% dels joves catalans menors de 30 anys amb feina tenen un contracte que dura com a màxim un mes. En el cas de la franja d’edat de 20 a 24 anys, el percentatge s’enfila fins al 42,1%.

A més, les dades demostren que la reforma laboral està provocant un augment de la temporalitat i de la precarietat laboral. De 2012 a 2013, els contractes temporals d’un mes o inferior durada han augmentat en 24.043 i en 2,2 punts percentuals respecte al total de la contractació de joves fins a 29 anys.