Terrasses covid

L’Eixample és la cara i la creu en el procés per consolidar les terrasses ampliades durant la pandèmia. És el districte de Barcelona on l’Ajuntament ha denegat més peticions per mantenir les taules i cadires a la via pública, però també on se n’han autoritzat més de tota la ciutat. Segons les dades municipals, és la zona on s’han fet més sol·licituds i per això el mateix districte encapçala les dues llistes.

Al conjunt de Barcelona, s’han autoritzat 1.131 terrasses, gairebé la meitat a la calçada (574) i la resta a la vorera (557). Per contra, s’han denegat 1.435 peticions que no complien l’Ordenança de terrasses o les especificitats de cada districte i prop de 300 més van quedar descartades per altres motius. Del total de sol·licituds, l’Eixample n’ha concentrat 968, és a dir, una de cada tres (33,4 %). En canvi, a Horta-Guinardó només se n’han registrat 92, poc més d’un 3 % del total de la ciutat.

Més terrasses denegades al centre i als districtes amb mar

Si ens centrem en les terrasses que s’hauran de desmuntar, el mapa deixa clar que on s’han denegat més peticions és al centre de la ciutat i als districtes que toquen al mar. Darrere de l’Eixample s’hi situa Ciutat Vella, on s’han denegat 195 sol·licituds. També superen el centenar de peticions desestimades Sant Martí (163) i Sants-Montjuïc (122).

Si fem la proporció amb el total de demandes, Sarrià – Sant Gervasi és el districte on s’han aprovat més terrasses (79 %). Per damunt del 50 % hi trobem quatre districtes més: Horta-Guinardó, Nou Barris, les Corts i Sants-Montjuïc. A la resta, tenen més pes les peticions que finalment s’han desestimat.

Ciutat Vella només mantindrà 29 terrasses

El mapa de taules i cadires que es mantindran queda més repartit per la ciutat. En destaca el contrast entre dos districtes fronterers: l’Eixample, amb 346 autoritzacions, i Ciutat Vella, on només podran continuar 29 de les terrasses extraordinàries que es van obrir durant la pandèmia. En aquest districte només s’han acceptat un 13 % de les sol·licituds.

Al voltant de les 150 autoritzacions concedides trobem tres districtes: Sarrià – Sant Gervasi (156), Sants-Montjuïc (147) i Sant Martí (145). La resta se situen a força distància, amb un màxim de 73 a Nou Barris. Si ho mirem per percentatges, a la majoria de barris es mantindran entre el 35 i el 60 % de les terrasses que han demanat continuar.