(ACN / Redacció) Tot a punt perquè engegui la campanya de la renda 2023, corresponent a l’exercici del 2022. L’Agència Tributària permet des d’aquest dimarts, 11 d’abril presentar-la i els ciutadans tindran temps fins al 30 de juny per fer-la. Entre les novetats d’enguany, hi ha els cobraments per Bizum, els lloguers turístics, les deduccions per maternintat, el xec de 200 € o l’Ingrés Mínim Vital.

A continuació et detallem tots els canvis que arriben aquest 2023 amb motiu de la declaració de la renda.

Cobraments per Bizum

Els enviaments ocasionals per un import anual inferior a 10.000 € no s’han de declarar. Cal declarar-los quan superin aquesta xifra, quan siguin els ingressos d’un autònom com a cobrament pels seus serveis o quan siguin per rendiments -com els lloguers, per exemple-. “Si tenim discos antics i els anem venent de mica en mica, això pot representar una activitat econòmica si es perllonga en el temps i les quantitats que cobrem són importants”, assegura Carme Elena, membre de la comissió fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. “El Bizum al final és una manera de pagar“, afegeix.

En aquest sentit, les vendes de productes de segona mà que es realitzen de manera habitual també s’han de declarar si els guanys superen el salari mínim anual perquè Hisenda pot entendre que es tracta d’una activitat econòmica subjecta a tributació.

Informar del lloguer turístic

Enguany, també s’ha restablert l’obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, és a dir, que es lloguin per dies. Es tracta d’un element que en anys anteriors ja s’havia de notificar, però que a partir del 2020 va anul·lar-se per una sentència del Tribunal Suprem.

Deduccions per maternitat i pensions

Entre les deduccions, el principal canvi és que s’estén l’àmbit d’aplicació de la deducció per maternitat. Enguany, també podran aplicar-lo les dones que es trobin en ERTO, fixes discontínues que no estiguin treballant o autònomes per cessament d’activitat. Aquesta deducció es pot aplicar de manera retroactiva pel 2020, 2021 i 2022 i hi haurà unes caselles específiques, segons avancen els gestors administratius.

Pel que fa a les deduccions fiscals dels plans de pensions, la quantitat es redueix fins als 1.500 euros -l’any passat eren 2.000 euros-. Es poden complementar amb les aportacions a plans d’empreses, que en aquest cas el dret a deducció puja fins a 8.500 euros. Destaca també que en el cas dels autònoms que tributen per mòduls -una petita part dels treballadors per compte propi, segons Elena- la reducció del rendiment net puja del 5 al 15 %.

Deduccions per inversió en habitatge

A més, hi pot haver deduccions per inversió en habitatge habitual (adquirit abans de l’1 de gener de 2013), lloguer de l’habitatge habitual (amb contracte d’arrendament anterior a l’1 de gener de 2015), inversió en empreses de nova creació, obres de rehabilitació energètica d’edificis -cal tenir un certificat d’eficiència energètica- o quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics, federacions, sindicats i col·legis professionals, entre altres.

Xec de 200 € i Ingrés Mínim Vital

La campanya d’enguany també presenta novetats pels beneficiaris del xec de 200 euros que va posar en marxa el Govern espanyol per ajudar les rendes baixes a afrontar la inflació. Aquestes ajudes, igual que el bo lloguer jove o el bo cultural, es consideren guanys patrimonials i només s’han de declarar si en conjunt superen els 1.000 euros.

Per la seva banda, els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital estan obligats a presentar la declaració de la renda. “Hisenda vol controlar la quantitat que cobren per continuar rebent aquesta ajuda”, explica el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Pel que fa a les criptomonedes, igual que l’any passat, cal declarar les operacions que se’n fan -guanys, pèrdues o si s’intercanvien- i tributen com a guany patrimonial.