tarifa plana impostos barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha donat més detalls sobre la tarifa plana d’impostos a Barcelona. Es tracta d’una nova modalitat de pagament dels tributs municipals que entrarà en vigor a partir del 2023 i l’objectiu de la qual és facilitar precisament això, el pagament dels impostos que els ciutadans barcelonins han de fer front durant tot l’any. A continuació t’oferim una guia completa amb tot el que se sap sobre la tarifa plana d’impostos a Barcelona. Què és? Com funciona? Et detallem també quant caldrà pagar i tot el que cal saber.

Tarifa plana d’impostos a Barcelona: què vols saber?

Què és la tarifa plana d’impostos a Barcelona?

La tarifa plana d’impostos a Barcelona consisteix, tal com explica el consistori, en una modalitat del pagament domiciliat de tots els objectes tributaris que té un contribuent. L’usuari que ho vulgui pot escollir el nombre de mensualitats amb què es vol pagar.

Qui pot demanar la tarifa plana d’impostos?

Només està destinat per a persones físiques. Per tant, les persones jurídiques no poden fer-ho.

Quan i com puc demanar la tarifa plana de tributs municipals?

Tens temps per demanar la tarifa plana fins al 10 de gener del 2023. La sol·licitud està oberta des del 15 de novembre. L’Ajuntament de Barcelona assegura que cada any es comunicaran les dates perquè qualsevol ciutadà es pugui donar d’alta a la tarifa plana.

Per sol·licitar-ho, hi ha una sèrie de requisits:

  • Tenir certificat digital, idCAT Mòbil o Clave Pin.
  • Estar donats d’alta al registre de notificació electrònica.
  • Estar lliure de deutes.

Tots els tributs inclosos en la tarifa plana d’impostos

Aquests són els impostos que poden incloure’s en la tarifa plana municipal:

  • IBI (impost sobre béns immpobles)
  • IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica)
  • residus
  • taxa de guals
  • taxa de terrasses

Quant caldrà pagar? Com ho puc calcular?

L’import mínim de la quota és de 30 €. Com pots calcular realment el que et pertocaria abonar? Va en funció, d’una banda, del nombre de quotes que escullis per pagar els tributs: poden ser 4, 6, 8 o 11. A partir d’aquí, la quota a pagar té en compte els imports pagats l’any anterior.

Tal com ha explicat la regidora d’Hisenda, Montserrat Ballarín, els mesos de juny i novembre es regularitzarà la quota: el juny serà el torn de l’IBI i l’IVTM i, el novembre, el de guals, residus i terrasses. Dit d’una altra manera: si amb el mínim de 30 € per quota estàs pagant més del que deuries, l’Ajuntament et retornarà aquests mesos la diferència.

ajudes socials pressupostos estat 2023

Els mesos de regularització també serviran per incrementar els preus en el cas que sigui necessari. Posem per exemple que l’import d’un tribut com l’IBI puja el 2023. Com que la tarifa plana es calcula en funció de l’import del 2022, la quota del mes de juny i les posteriors s’incrementarà per ajustar-la a la nova xifra.