El 2009 va ser un any negre per a les inversions estrangeres al conjunt de Catalunya. Una caiguda motivada per la crisi, però que en els dos darrers anys ha millorat sensiblement. El 2010 el capital productiu invertit per altres països a Catalunya es va acostar als 4 mil milions d'euros. I el 2011, tot i que es va reduir, també va assolir un dels millors resultats dels darrers anys. Però Catalunya ha perdut pes respecte d'Espanya, igual que Europa respecte dels països emergents, que concentren el 50% de les inversions mundials. Aquests noves potències es concentren sobretot a l'Àsia, i a banda de captar capital comencen a consolidar-se com a inversors. XAVIER MENDOZA, coautor de l'estudi "Barcelona té la gran oportunitat, i tenim possibilitats objectives de que sigui així, de ser la gran plataforma d'entrada a Europa de les empreses d'Àsia." Segons l'informe Barcelona continua sent una ciutat atractiva per captar inversions. Entre els punts forts, la posició geoestratègica, que pot situar-la com a capital del negoci a la Mediterrània, el desenvolupament industrial i el talent. Però també té debilitats. Els experts assenyalen en infraestructures la manca de connexions internacionals des de l'aeroport del Prat o la falta de desenvolupament del corredor ferroviari mediterrani. Entre les recomanacions, facilitar a les empreses que s'hi instal·lin, una feina que des de l'Ajuntament asseguren ja s'està fent. JORDI JOLY, gerent de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació "Les polítiques de promoció econòmica com són l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, el pagament a 30 dies, actuen sobre la creació d'un entorn favorable a l'actuació empresarial." L'estudi també proposa reaprofitar la marca Barcelona, fins ara molt lligada al turisme, i reconvertir-la cap a Barcelona centre de negocis.

Segons l’informe, la inversió estrangera durant 2010 va ser de 3.952 milions d’euros i el 2011, de 3.022. Són les millors xifres dels últims 10 anys. El 92% de les empreses estrangeres que s’implanten a Catalunya tenen el domicili social a la província de Barcelona. Pel que fa a l’origen de les empreses, la majoria procedeixen dels Paisos Baixos, Alemanya, França i els Estats Units.

L’estudi destaca també la concentració important d’empreses estrangeres a Catalunya respecte del total que s’ubiquen a Espanya.

Pèrdua de pes de Catalunya i del conjunt de la Unió Europea

Tot i aquestes dades positives, l’informe d’ESADE indica també que Catalunya està perdent pes respecte al total d’inversions estrangeres a Espanya. Si en el període 2002-2006, Catalunya representava el 18,8% d’aquesta inversió, en el període 2007-2011 va passar a representar-ne un 12,8%.

També cal tenir en compte que les dades s’emmarquen en un escenari en què la tendència general és la pèrdua de pes relatiu del conjunt de la Unió Europea i dels països desenvolupats com a destinataris d’inversió estrangera. En els últims anys, estan prenen més protagonisme els països en desenvolupament com a receptors i com a emissors de la inversió.