DAVID MILLET, vicepresident de l'Àrea d'Estudis de CTecno "Principalment, hi ha la necessitat d'internacionalització. S'ha fet un gran esforç i hi ha empreses del sector molt ben internacionalitzades, però és necessari que altres facin els deures. També és important incrementar el pressupost de recerca."

El sector tecnològic català va tenir un volum de facturació proper als 12.000 milions d’euros el 2010, fet que suposa més del 20% del conjunt del sector a l’Estat espanyol, tant pel que fa nombre d’empreses com de treballadors. Segons el quart Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, elaborat per la fundació CTecno, les companyies catalanes tenen molta capacitat innovadora però les frenen les característiques del mercat. El teixit empresarial està excessivament fragmentat en petites i mitjanes empreses, els nivells d’internacionalització són baixos i hi preval la manca de finançament privat.

Cap a la consolidació…

Tot i les dificultats, les conclusions del baròmetre són optimistes. La crisi econòmica ha afectat de manera significativa el sector, però ha contribuït també a reduir-ne el nombre d’actors i a consolidar les empreses que han aconseguit sobreviure.

Els perfils professionals amb més futur són els de programador d’aplicacions, “community manager” o gestors de xarxes socials i el de SEO, és a dir, especialista en posicionament de pàgines web als cercadors d’Internet.

Les quatre claus del creixement

Segons els analistes de l’estudi, l’internacionalització és la principal via de creixement del sector. Augmentar l’aposta en R+D+I (recerca, desenvolupament i innocació), millorar el finançament, per exemple, unificant esforços del sector públic i privat, i l’especialització completen els reptes de les empreses tecnològiques a Catalunya.