ANDREU MAS-COLELL, conseller d'Economia i Coneixement "Ambiciona posicionar Catalunya i Barcelona, i la seva àrea del voltant incloent Sant Adrià, en el món de l'actitivat econòmica en ensenyament superior. Indústria que, com totes les indústries avui dia, ha d'aspirar a ser internacional." XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "La marca Barcelona és molt atractiva i, per tant, nosaltres podem ser una eina d'atracció molt important. No veure la importància de l'àrea metropolitana, de les complicitats entre ciutats, és un error. Hem de fer coses conjuntes, hem de treballar i hem de ser capaços de treure'n el màxim profit. I evidentment la marca Barcelona està al servei del país."

Són, sobretot, iniciatives relacionades amb l’ensenyament superior i la investigació en el camp tecnològic que ara hauran de superar el concurs de projectes. En aquesta etapa, hauran de presentar també un pla de finançament i demostrar-ne la viabilitat, ja que l’Administració no hi posarà diners. Malgrat que, per ara, hi ha 11 propostes, el procés és obert, de manera que encara se n’hi poden presentar més. El concurs es resoldrà el maig de 2014.

Les idees que hi ha sobre la taula, pendents de valorar, vénen de quatre continents diferents, tot i que la majoria són iniciatives europees. El Barcelona KEY busca fomentar l’arribada d’inversors internacionals a Catalunya i Barcelona per reforçar-ne el rol com a centre econòmic i de coneixement.

Els terrenys on s’instal·laran es troben a la frontera entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Ocuparan 34.500 metres quadrats, una part dels quals han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Segons les previsions, els projectes guanyadors del concurs podrien engegar a Barcelona partir del curs 2014-2015, tot i que, en una primera etapa, ho farien en una ubicació provisional, en espera que es construeixin els equipaments necessaris a la zona de la Mina.