10.052 és la xifra oficial d’habitatges buits a Barcelona, segons l’últim cens fet per la Unitat de Disciplina d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i coordinat per Fuensanta Alcalá. Un equip d’observadors han visitat tots aquells habitatges susceptibles d’estar buits i s’han basat en tres indicadors per fer-ho:

  1. Que no tinguessin consum d’aigua o que fos molt baix.
  2. Que no hi hagués ningú empadronat.
  3. Que fos d’una entitat financera.

L’estudi s’ha fet en els 73 barris de la ciutat. D’un total de 825.677 habitatges, s’ha considerat que 103.864 poden ser susceptibles d’estar buits i s’han visitat. Això vol dir que s’han visitat un 12,6 % dels habitatges de Barcelona.

Arribar a aquesta xifra de 10.000 habitatges buits no ha estat fàcil.En un primer moment, l’any 2015, es va parlar de 31.000 pisos buits a la ciutat, una xifra que tres anys després es va matissar i es va fixar en vora 13.000Ara la xifra oficial és de 10.052, que suposa una mitjana de l’1,22 % del total del parc d’habitatges de la ciutat.

L’Eixample i Ciutat Vella, els districtes amb més pisos buits

Per districtes, on s’han trobat més pisos buits en nombre absolut ha estat a l’Eixample: 1.883. Proporcionalment, Ciutat Vella és on hi ha més pisos buits amb relació al parc d’habitatge: 981 desocupats d’un total de 7.860, és a dir, un 1,7 % dels pisos. En la majoria dels casos en què s’ha pogut obtenir la informació, els habitatges feia menys de dos anys que estaven desocupats.

Pisos ocupats i allotjaments turístics il·legals

L’estudi també ofereix un seguit de dades interessants per fer-se una idea de quin ús es dona als habitatges de Barcelona. Crida l’atenció el nombre de pisos ocupats de forma il·legal, un total de 1.107 segons els observadors de l’informe, i la majoria es troben ubicats al districte de Nou Barris, uns 309.

Pel que fa als pisos d’ús turístic il·legal, les xifres són les següents: a la ciutat se n’han detectat un total de 881 i ja se n’ha informat el departament competent per si fos necessari aplicar alguna sanció.