Anna Maria Reverté és la carillonista oficial del Palau de la Generalitat. Fa més de 30 anys que toca aquest instrument i és l’única persona a Espanya que el domina. Aquests dies participa en el XXVI Festival Internacional de Carilló de Barcelona, un cicle de quatre concerts que s’estendrà fins al 28 de juliol.

El carilló es toca amb mans i peus: les mans fan el que faria la mà esquerra en un piano i els peus el que faria la mà dreta. Es toca des d’una sala situada sota les campanes, que estan connectades a l’instrument a través d’unes cordes. Segons Reverté, un bon carillonista “ha de tenir el mateix que un bon músic: ha de ser una persona que ha de transmetre la música des del cor amb la millor tècnica i sensibilitat”.

Música i utilitat protocol·lària

Reverté pertany al grup dels 600 carillonistes que hi ha tot el món. Es va iniciar amb 18 anys en aquest instrument, però ja abans li havia captat l’atenció. “Gairebé sempre he viscut en aquest barri”, explica Reverté, “i sentia les campanes quan anava i tornava del col·legi des de casa, i pensava: d’on surt aquesta música?”.  La curiositat la va empènyer a estudiar fins a convertir-se en l’única carillonista d’Espanya.

El carilló del Palau de la Generalitat està format per 49 campanes de bronze, que pesen cinc tones. Ressonen pels carrers del barri Gòtic tots els dies feiners a les dotze del migdia i a les sis de la tarda i el primer diumenge de mes. Les melodies del carilló són un dels trets característics del barri, però també tenen una utilitat protocol·lària: l’Anna Maria també toca l’himne dels països dels presidents visitants durant les recepcions oficials.